25. výročí DCHB

Pepova kampaň na dopravu uživatelů do Rosy a Nesy právě začala

Pepova kampaň na dopravu uživatelů do Rosy a Nesy právě začala

Uživatelé obou denních stacionářů Rosa a Nesa, které uspěly v kampani „ČSOB pomáhá regionům“, se nyní se uchází o podporu veřejnosti. „Uživateli našich dvou stacionářů, které sídlí ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem, jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří většinou bydlí doma se svými rodiči. Ti jsou již staršího věku a nemohou jim věnovat takové množství péče, aby mohli být stále v kontaktu s dalšími lidmi a mít i nadále vlastní aktivity,“ sděluje Bc. Petra Königová, DiS, vedoucí Rosy.

Sbírka na Charitu ve farnostech brněnské diecéze

Sbírka na Charitu ve farnostech brněnské diecéze

Sbírka na služby Diecézní charity Brno bude probíhat v neděli 15. května u příležitosti Slavnosti Seslání Ducha Svatého. V loňském roce dárci do sbírky darovali více než 2,6 milionu Kč. Přispěli tak na pomoc 55 tisícům lidí v nouzi. Děkujeme! 

Nákupem chřestu bude možné přispět na Ponorku

Nákupem chřestu bude možné přispět na Ponorku

sobotu 21. května 2016 se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční první letošní Farmářské trhy. Část výtěžku z prodeje chřestu bude věnována na podporu Ponorky – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Organizátoři trhů se tímto počinem rozhodli podpořit dobrou věc, a to fungování sociální pomoci v Ponorce.

Muzikanti dětem opět podpoří žďárskou Charitu

Muzikanti dětem opět podpoří žďárskou Charitu

I v letošním roce proběhne další ročník benefičního koncertu s názvem Muzikanti dětem. Těšit se na něj můžeme do soboty 28. května 2016, kdy vše vypukne již tradičně na náměstí ve Velkém Meziříčí. Při desátém jubilejním ročníku vystoupí tito učinkující. Výtěžek pak podpoří všechny subjekty, které byly během deseti let postupně podpořeny. V naší organizaci se bude jednat o denní stacionář Nesa, Osobní asistenci a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Materiální sbírka pro uprchlíky v Řecku pokračuje

Materiální sbírka pro uprchlíky v Řecku pokračuje

Materiální sbírka pro emigranty v Řecku i nadále pokračuje. Potřebný materiál je možný odevzdat ve všech našich zařízeních a pobočkách. Sbírka není prozatím časově omezena.

Aktuální seznam potřebného materiálu

V Rose zaznělo dunění silných motorek

V Rose zaznělo dunění silných motorek

Bystřický denní stacionář pohostil v sobotu 23. dubna 2016 v pravé poledne zhruba osm desítek členů a šest desítek silných strojů Harley - Davidson Clubu Praha, kteří v rámci akce s názvem První míle věnovali Rose dar v hodnotě 25 000 Kč a 100 Euro. Všem účastníkům se současně otevřeli dveře stacionáře, aby se seznámili s prostředím stacionáře, do kterého přivezli na svých strojích nemalý finanční dar.

Bystřická Kopretina slavila desítku

Bystřická Kopretina slavila desítku

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se v centru pro rodiče s dětmi na Hornické ulici v Bystřici nad Pernštejnem slavilo.
Před deseti lety zde byla pod záštitou žďárské Charity otevřena jedna z poboček Kopretiny, a to v přízemí Domu s pečovatelskou službou. Mezi účastníky čtvrteční oslavy patřili představitelé města Bystřice nad Pernštejnem, vedení žďárské Charity a kněz Pavel Habrovec, který byl u počátku vzniku hlavního centra Kopretina v Radešínské Svratce.

Uživatelé Rosy uklízeli u Domanínského rybníka

Uživatelé Rosy uklízeli u Domanínského rybníka

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa, který je součástí žďárské Charity, zapojili již podruhé do akce Čistá Vysočina, pořádanou Krajem Vysočina. Vybaveni ochrannými pomůckami, pytli na odpad a dobrou náladou se vydali k Domanínskému rybníku nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, kde sbírali odpadky.

V postní almužně se zapojilo sedmnáct farností

V postní almužně se zapojilo sedmnáct farností

Známe výtěžek Postní almužny letošního roku, která probíhala v sedmnácti farnostech našeho děkanátu.
Ve 128 postničkách se skrývalo 42 956 Kč. 
Využití Postní almužny 2016
Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

I uživatelé Nadosahu se podíleli na úklidu Vysočiny

I uživatelé Nadosahu se podíleli na úklidu Vysočiny

Ve středu 13. dubna 2016 se uživatelé a pracovnícinízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem zapojili poprvé do akce Čistá Vysočina, která byla pořádána v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. Jednalo se o úklid veřejného prostranství na ulici Bočkova a v blízkosti zařízení Nadosah.