25. výročí DCHB

Denní stacionář v novém roce s novým názvem Rosa

Denní stacionář v novém roce s novým názvem Rosa

Od ledna 2015 dochází k osamostatnění bystřického denního stacionáře, který je zřizovaný Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, od Nesy – denního stacionáře ve Velkém Meziříčí. S touto změnou mění stacionář i název na Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem. Název je odvozen od zásad poskytovaných služeb: Respekt, Odpovědnost, Samostatnost, Aktivita. Tyto zásady využívají pracovníci při činnostech s uživateli a zároveň jsou k nim vedeni i samotní uživatelé.

Tříkrálová koleda zní v ulicích i nadále

Tříkrálová koleda zní v ulicích i nadále

První Tříkrálový víkend je zdárně za námi. Víkendové koledníčky neodradila zima ani čerstvě napadaný sníh. Na svou první Tříkrálovou koledu vyrazila i desetiměsíční Kateřina Kuchtová, která společně se svou maminkou Michaelou, dlouholetou koordinátorkou Tříkrálové sbírky ve žďárské Charitě, nyní na rodičovské dovolené, navštívila několik novoměstských domácností.

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

V celé České republice vyráží dnes do ulic skupinky Tří králů, aby přinášely lidem poselství o narození Krista. Tři koledníky je možné již po patnácté potkat v ulicích obcí a měst v období od 1. do 14. ledna 2015.

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2015 v 15.00 požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce Diecézní charitě Brno lidé do sbírky darovali na jižní Moravě a v Kraji Vysočina 19,3 mil. korun. Do koledování se zapojilo 12 000 koledníků, letos jich bude o tisíc více.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Jiří Zeman již popatnácté u Tříkrálové sbírky:  Hnacím motorem mi byla a je touha pomáhat potřebným

Jiří Zeman již popatnácté u Tříkrálové sbírky:  Hnacím motorem mi byla a je touha pomáhat potřebným

Pane Zemane, ve žďárské Charitě působíte již patnáct let jako tříkrálový asistent pro oblast Velkomeziříčska. Zkuste s námi zavzpomínat. Jak jste se k této funkci dostal? 
U nás v Uhřínově chodili od roku 1990 každoročně tři králové po vsi se scénkou narození Mesiáše pro radost obyvatel. 

RADOSTNÉ dny sváteční, i dny nového roku 2015

přejí zaměstnanci Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ve velkomeziříčské Nese se nejen nakupovalo, ale i koledovalo

Ve velkomeziříčské Nese se nejen nakupovalo, ale i koledovalo

V různých dílnách velkomeziříčského denního stacionáře Nesa vyrábí lidé s mentálním postižením rozličné dárkové předměty. Výsledky jejich práce jsou každoročně prezentovány na předvánoční výstavě přímo v prostorách stacionáře, kterou letos navštívilo přes 160 osob. Během této výstavy si příchozí mohli výrobky nejen prohlédnout, ale i zakoupit.

Nové auto díky Muzikantům dětem

Nové auto díky Muzikantům dětem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, vlastní od poloviny měsíce listopadu nové auto. Červený pětimístný automobil si tak služba mohla pořídit díky příspěvku dárců benefičního koncertu Muzikanti dětem, který se uskutečnil v květnu letošního roku ve Velkém Meziříčí, a také z darů Tříkrálové sbírky.

Osobní asistence funguje v Bystřici nad Pernštejnem již druhým rokem

Osobní asistence funguje v Bystřici nad Pernštejnem již druhým rokem

Zhruba dvacet čtyři měsíců poskytují na území Bystřice nad Pernštejnem a jejím okolí své služby pracovníci Osobní asistence. Jedná se o službu, která prvotně vznikla v roce 2010 na území Velkého Meziříčí a pro velký zájem se postupně rozšířila do dalších částí bývalého okresu Žďár nad Sázavou.  V Bystřici nad Pernštejnem poskytují v tuto chvíli péči dva pracovníci. Starají se o čtyři uživatele.