Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině

Tříkrálová komise Diecézní charity Brno se opět sešla 1. října. Z předložených projektů schválila například vybavení letního tábora pro děti z ohrožených rodin na Blanensku, nákup kyslíkových koncentrátorů pro pacienty znojemské Charitní ošetřovatelské služby, zdravotní materiál pro Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek na Břeclavsku nebo náklady spojené se stěhováním brněnského Denního a přechodného pobytu pro nemocné seniory >>>

Koláč pro Domácí hospicovou péči

Koláč pro Domácí hospicovou péči

Zastavte se podpořit dobrou věc a zakoupit si třeba svačinku.

středa 8. říjen 2014 10.00-15.30 hod., náměstí ve Velkém Meziříčí

Koláčem pro důstojný závěr života

Koláčem pro důstojný závěr života

(BRNO, BLANSKO, RAJHRAD, TIŠNOV, JIHLAVA, TŘEBÍČ, VEL. MEZIŘÍČÍ) Ve dnech 6. - 8. října Diecézní charita Brno pořádá každoroční sbírkovou kampaň na podporu hospicové a paliativní péče o nevyléčitelně nemocné. Sbírka proběhne v sedmi regionech. Lidé si budou moci opět koupit koláč a finanční dary, které za ně Charita obdrží, ulehčí pacientům hospice v Rajhradě i poboček charitní domácí hospicové služby v oblastních Charitách brněnské diecéze.

Týden sociálních služeb v našich zařízeních

Týden sociálních služeb v našich zařízeních

6.-12.10. 2014

Zastavte se za námi!

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví poskytuje terénní a ambulantní služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Terénní služba je poskytována na celém okrese Žďáru nad Sázavou a probíhá vždy v přirozeném prostředí uživatelů. Ambulantní službu poskytuje Klub v 9 na pobočkách ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a už půl roku také ve Velkém Meziříčí.

Týden sociálních služeb na jižní Moravě a Vysočině

Týden sociálních služeb na jižní Moravě a Vysočině

6. ročník týdne sociálních služeb v ČR se bude konat 6. - 12. 10. 2014. Do akce se zapojují rovněž služby Diecézní charity Brno. Veřejnost bude moci využít Dny otevřených dveří a poznat jednotlivé služby zblízka. Můžete si zkusit upéct sušenky s klienty, navštívit koncert nebo se zúčastnit turnaje v kulečníku >>>

Návštěva dětí a mládeže z Evropské unie ve Wellmezu

Návštěva dětí a mládeže z Evropské unie ve Wellmezu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, jedna ze služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytující pomoc dětem a mládeži od 12 do 20 let, má v září plné ruce práce. Snaží se službu co nejblíže představit dětem a mládeži ve Velkém Meziříčí pomocí prezentace o zařízení na druhých stupních základních škol.

Nesa opět otevřela své dveře veřejnosti

Nesa opět otevřela své dveře veřejnosti

Ve čtvrtek 25. září 2014 měla veřejnost v rámci Dne Charity příležitost navštívit Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí. Této možnosti využilo 260 návštěvníků, kteří získali mnoho nových informací o službě, která je poskytována lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Velkého Meziříčí a jeho okolí.

Charita podporuje právo občanů EU volit do místních zastupitelstev v ČR

Občané EU s přechodným pobytem v ČR budou moci přijít k volbám do obecních zastupitelstev. Doporučila to 22. září na svém zasedání Státní volební komise. Představitelé Charity ČR toto rozhodnutí uvítali.

Charita oslavila svůj svátek udílením Cen Charity

Charita oslavila svůj svátek udílením Cen Charity

Slavnostním oceněním pracovníků v oblasti dobročinnosti vyvrcholila každoroční připomínka patrona charitního díla - sv. Vincence z Pauly. Setkání se konala 23. září v pražském kostele sv. Tomáše.