Létání se nebojíme

Létání se nebojíme

Uživatelé denního stacionáře Bystřice nad Pernštejnem se zúčastnili v sobotu 21. 6. 2014 leteckého dne Open skies for handicap v Hradci Králové. Byl to první celodenní výlet uživatelů a pracovníků stacionáře.

Srdečně zveme na ROZCESTÍ

Srdečně zveme na ROZCESTÍ

Od 7. 7. do 30. 7. zve Klub v 9 na výstavu obrazů uživatele Břetislava Havelky. Obrazy si můžete prohlédnout v prostorách Café restaurantu Stará lyže (U Pasáčka) v Novém Městě na Moravě. Výstava obrazů je neprodejní, ale v případě zájmu kontaktujte pracovníky Klubu v 9. Na výstavu Vás srdečně zveme a restauraci Stará lyže děkujeme za poskytnuté prostory.

Truck show pro Nesu

Truck show pro Nesu

V sobotu 28. června 2014 pořádala firma  Dvořák – Trucks, s.r.o. již 5. ročník Truckshow Šeborov. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Dennímu stacionáři Nesa, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Jelikož se uživatelé stacionáře již v minulých letech přesvědčili, že jde o akci vydařenou, vydali se tam i letos prožít zajímavé odpoledne.

Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem je již půl roku v provozu

Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem je již půl roku v provozu

Bystřický denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je v provozu již pět měsíců. Od slavnostního otevření, které se konalo koncem ledna, navštěvují stacionář uživatelé ve věku od 6 do 55 let každý všední den, vždy od 7.00 do 16.00 hodin. „V současné době navštěvuje službu během týdne 13 uživatelů. Maximální denní kapacita 10 uživatelů je stále nenaplněna, proto oslovujeme nové žadatele a vyjednáme s nimi podmínky nástupu,“ uvedla vedoucí stacionáře Bc. Petra Königová.

Výroční zpráva 2013

Vydali jsme pro Vás Výroční zprávu roku 2013

Uživatelé denního stacionáře Nesa navštěvují Happy sport club

Uživatelé denního stacionáře Nesa navštěvují Happy sport club

Již několik let jsme pravidelnými návštěvníky velkomeziříčského Happy sport clubu. Moderní prostředí Happy sport clubu hodnotíme velice kladně. Přispívá k tomu nejenom ochotná a milá obsluha, díky které se zde cítíme velmi příjemně, ale bezpochyby také bezbariérový přístup celého clubu, který je pro nás nezbytný.

Diecézní charita Brno vydala Výroční zprávu 2013

Diecézní charita Brno vydala Výroční zprávu 2013

Vážení přátelé, předkládáme vám Výroční zprávu za rok 2013, která zahrnuje výsledky Diecézní charity Brno za celou oblast brněnské diecéze (jižní Moravy a východní části Vysočiny). Další rok uplynul jako voda. Opět byl pro naši organizaci plný životních příběhů a osudů ...

Grafitti art s Ponorkou

Grafitti art s Ponorkou

Ve středu 18. 6. 2014 odpoledne proběhla v parku před Ponorkou akce s názvem Street art. Pořadatelem akce byli pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka, které sídlí na Nádražní ulici 44. Akce byla určena uživatelům služeb Ponorky i široké veřejnosti.

Soutěž pro dobrovolníky

Soutěž pro dobrovolníky

Milí dobrovolníci, koledníci, asistenti, malí či velcí, máme tu pro vás zajímavou soutěž  z Diecézní charity Brno. Pro všechny,  kteří nám pomáháte, ať už krátkodobě či dlouhodobě, vám všem je určena tato soutěž.

Pomoc potřebným z Tříkrálové sbírky 2014 na jižní Moravě

Pomoc potřebným z Tříkrálové sbírky 2014 na jižní Moravě

V Diecézní charitě Brno proběhlo první kolo žádostí o příspěvky z Tříkrálové sbírky. Dary z Tříkrálové sbírky 2014 podpoří například nákup aut pro charitní pečovatelskou službu, činnost dobrovolnických center, volnočasové aktivity farních charit pro maminky s dětmi a seniory, nákup školních obědů pro chudé děti nebo nebo rozvoj sociální péče v Moldavsku. Přečtěte si více