25. výročí DCHB

Bystřičtí senioři si užívali masopustního veselí

Bystřičtí senioři si užívali masopustního veselí

V úterý 4.3. 2014 proběhlo v restauraci Hotelovka v Bystřici nad Pernštejnem masopustní odpoledne seniorů z charitního zařízení Včela - centrum aktivizačních služeb pro seniory. Tradiční akce se konala již po páté a k vidění bylo velké množství převleků.

Klub v 9 otevírá novou pobočku ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 otevírá novou pobočku ve Velkém Meziříčí

Oblastní charita Žďár nad Sázavou stále rozšiřuje své služby po celém okrese a v současné době má šestnáct fungujících zařízení. Svou činností podporuje různé věkové kategorie a široké spektrum lidí s nejrůznějšími potížemi. Od března otevírá novou pobočku ve Velkém Meziříčí pro dospělé lidi s duševním onemocněním.

Charita pomůže dalším 11 zraněným z Ukrajiny

Vojenský speciál dnes na pražské letiště Kbely dopravil dalších jedenáct zraněných z nedávných nepokojů na Ukrajině. V Česku budou léčeni v rámci projektu MEDEVAC. Sociální servis opět poskytne Arcidiecézní charita Praha.

Charita ČR: Na Ukrajině podpoříme zdravotní střediska a centra pomoci

Majdan v Kyjevě. Snímek Rostilav Strojvus

Nedávné nepokoje a krveprolití v Kyjevě postihly nejen obyvatele tohoto města, ale citelně zasáhly do životů řady účastníků z dalších oblastí Ukrajiny. Právě na západní Ukrajinu bude směřovat další pomoc Charity ČR, na kterou získala dotaci MZV.

Kolednice z Pavlova vyhrála mobilní telefon

Kolednice z Pavlova vyhrála mobilní telefon

V průběhu Tříkrálové sbírky se mladí koledníci zapojili do královské soutěže. Pro účast v anketě stačilo odevzdat tříkrálovému asistentovi soutěžní lístek se jménem a s vyplněnou otázkou „Přál bych si, aby …"

Papírové postničky budou opět provázet postní dobu

Papírové postničky budou opět provázet postní dobu

Postní dobu (5. březen - 20. duben) pro věřící v roce 2014 opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté místní farnost prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Součástí letošní Postní almužny bude soutěž o nejkrásnější postničku!

Ředitel Adámek v Deníku o situaci na Ukrajině

Ředitel Adámek v Deníku o situaci na Ukrajině

Oblastní charita Znojmo již čtrnáct let podporuje projekty na pomoc potřebným na Zakarpatské Ukrajině. Ředitel znojemské charity Evžen Adámek situaci na Ukarjině dlouhodbě sleduje a byl požádán Znojemským Deníkem o komentář k současnému dění.

Charita ČR vysílá na Ukrajinu svého zástupce

Na Ukrajinu Charita ČR vyslala svého zástupce, aby spolu se slovenským kolegou přímo na místě domluvili způsob pomoci lidem, kteří byli zranění anebo se ocitli ve stavu nouze po nedávných nepokojích. Jednou z obětí násilných událostí je i rodina, které odstřelovač zabil otce.

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku.