25. výročí DCHB

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu

Domov pokojného stáří v Cetechovicích

Charita ve středu je název nového pořadu Televize Noe, který každý měsíc divákům představí některou z životních situací, v níž se člověk neobejde bez pomoci druhých. První díl 19. února bude věnován Alzheimerově chorobě a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.

Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

První kolo proběhlo při zahájení Tříkrálové sbírky na Petrově. Pro koledníky, kteří se nemohli účastnit zahájení, bylo určeno druhé kolo. Pět mobilních telefonů, které do soutěže věnoval T-mobile, tak od 11. února zná své majitele. Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za zaslané lístky! Odpovědi byli velmi zajímavé!

„Ptáci na krmítku“ v Nese

„Ptáci na krmítku“ v Nese

Ve středu 15. ledna 2014 se v denním stacionáři Nesa uskutečnil zahradně terapeutický program nazvaný „Ptáci na krmítku“. Tento program je součástí tématického celku „Živá zahrada“ a pro uživatele Nesy jej připravili pracovníci střediska ekologické výchovy Ostrůvek, který zaštiťuje sdružení Chaloupky. 

V Bystřici byl otevřen nový stacionář

V Bystřici byl otevřen nový stacionář

Reportáž Televize Vysočina ZDE

Zdravotní sestřičky se vzdělávaly o duchovních potřebách nemocných

Zdravotní sestřičky se vzdělávaly o duchovních potřebách nemocných

V pátek 19.1.2014 se vrchní sestra Anna Janů společně se zdravotními sestrami Charitní ošetřovatelské služby zúčastnily brněnské konference Péče o duchovní potřeby nemocných.

Bystřický Denní stacionář byl slavnostně otevřen

Bystřický Denní stacionář byl slavnostně otevřen

Ve středu 29.1.2014 se uskutečnilo slavnostní žehnání a otevření nového stacionáře v Bystřici nad Pernštejnem. Nové prostory požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Výtěžky Tříkrálové sbírky 2014 dle jednotlivých obcí

Výtěžky Tříkrálové sbírky 2014 dle jednotlivých obcí

Zajímají Vás výtěžky Tříkrálové sbírky roku 2014 dle jednotlivých obcí?
Naleznete je zde