Jaroslava Pavlíčková: Osobní asistence stále zaznamenává nárůst uživatelů

Jaroslavo, vaše služba Osobní asistence je v regionu poměrně mladá. Zkuste ji představit  těm, kteří o vás mnoho nevědí? Naše služba je určena lidem, kteří se z důvodu svého onemocnění nebo postižení nezvládnou postarat o sebe sami. Buď nemají nikoho blízkého nebo je tato péče nad jejich síly a možnosti. Působíme po celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá potřebným

Dobrovolnické centrum Kambala připravuje v současné době další ročník Tříkrálové sbírky. Sbírka má tradici již od roku 2001 a její výtěžky během let postupně vzrůstaly. V minulém roce bylo na území, ve kterém Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, vybráno 2 375 332 korun.

Předvánoční prodejní výstava také v denním stacionáři Nesa

Předvánoční prodejní výstava také v denním stacionáři Nesa

Přijměte naše pozvání na tradiční předvánoční akci!

středa 11. prosince 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
Čechova 1160/30, Velké Meziříčí

Pozvání na předvánoční výstavu Klubu v 9

Pozvání na předvánoční výstavu Klubu v 9

pondělí 9.12. - pátek 13.12. 2013

dospělé oddělení, Knihovna M.J. Sychry
Žďár nad Sázavou

Uživatelé Nesy rozhýbali Rájec

Konec listopadu byl pro uživatele velkomeziříčského denního stacionáře Nesa ve znamení prvního veřejného hudebního vystoupení na přehlídce „Zpívejte s námi.“

Charitní pečovatelská služba otevřela svoji pobočku ve Svratce

Žďárská Charita se v letošním roce rozrostla o další pobočku Charitní pečovatelské služby. Vedení města Svratka totiž před nedávnem oslovilo Oblastní charitu Žďár nad Sázavou s žádostí o spolupráci na projektu pečovatelské služby v nově zrekonstruovaném domě s pečovatelskou službou.

Dvacet let se zástupci měst a spolupracujích organizací

V jubilejním roce 2013 slavila Oblastní charita Žďár své dvacetiny po celém bývalém okrese.  Setkání s pracovníky jednotlivých zařízení společně s pozvanými hosty jednotlivých měst, obcí a spolupracujích organizací se během roku konala ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.  Děkujeme všem, kteří s námi přišli slavit.

Kambala tvořila na Klubu v 9

Ve čtvrtek 31.10.2013 přivítal v odpoledních hodinách Klub v 9 návštěvu dobrovolníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Po společné organizační poradě šesti dobrovolníků s koordinátorkou  Michaelou Kuchtovou a následném představení Klubu čekala dobrovolníky tvořivá dílna.

Charita pro Filipíny

Credits: REUTERS/Zander Casas courtsey of AlertNet

Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojí do pomoci. Ze svého krizového fondu uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS. Více...

Marie Miličková: Ten nejlepší pečující je ten blízký, starající se o nemocného

Paní Miličková, již pět let jste vedoucí Domácí hospicové péče. Co všechno si může veřejnost představit pod tímto pojmem? Posláním naší služby Domácí hospicová péče je pomoci lidem všech věkových kategorií, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v prostředí, kde to znají, kde je jim dobře, kde jsou rádi.