25. výročí DCHB

Historici připravují konferenci o chudinské péči

Historici připravují konferenci o chudinské péči

„Chudé budete mít mezi sebou stále“ • Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století takové bude téma mezinárodní konference, kterou připravuje na začátek října 2013 Archiv hlavního města Prahy.

Biskupové psali papežovi, vyzdvihli Charitu

Biskupové psali papežovi, vyzdvihli Charitu

Církev v České republice vybudovala po pádu komunismu ve spolupráci s lidmi dobré vůle, institucemi, za pomoci vlády i krajské správy Charitu jako největší nevládní charitativní organizaci. Připomněli to biskupové v blahopřejném prohlášení papeži k svátku sv. Jiří.

Přestane-li uživatel naši službu potřebovat, byl smysl naší práce splněn

Bc. Ivana Ptáčková pracuje ve žďárské Charitě deset let. Bývalá řadová pracovnice zařízení, které se věnuje lidem s duševním onemocněním a je ve žďárském regionu jediné svého typu, převzala v roce 2012 zodpovědnou funkci vedoucí. Odpovědi na otázky týkající se duševního onemocnění a služeb, které Charita poskytuje v této oblasti, naleznete v našem rozhovoru.

Děkujeme za Vaše dary!

Výtežek Postní almužny roku 2013 a účely, na které budou tyto finance poskytnuty:

záměry almuzna 2013

Pán Bůh zaplať za Vaše štědré dary!

Vyšla jarní příloha Caritas

Vyšla jarní příloha Caritas

"Lidem na okraji" se věnuje nejnovější příloha Caritas, která právě vychází v Katolickém týdeníku č. 14. Vedle článků k hlavnímu tématu přináší i zprávy o pomoci ze zahraničí (Haiti a Sýrie). Celá příloha ke stažení.

Požehnané svátky!

Přijměte naše přání ...

Královské rozloučení...

„Někdy stačí malá chvilka na to, abychom si někoho oblíbili, ale nestačí celý život,
abychom na něj zapomněli.“

S lítostí Vám oznamujeme, že zemřel pan „král“ Josef Toman z Měřína (14. 2.1937-15. 3.2013).

Ivana Bartoňová: Děkuji všem, kteří podporují práci s mládeží

Ivano, Oblastní charita Žďár nad Sázavou slaví dvacet let. Mezi službami, které ve žďárské Charitě vznikaly mezi prvními, byla centra  určená pro děti a mládež. Nejprve vznikl v roce 1996  tzv. D-STOP v Bystřici nad Pernštejnem, o rok později Poradna pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. Proč myslíte, že byly tyto služby založeny jako první?

Žďárská Charita obdržela tři ocenění

Charita Opava uspořádala v letošním roce již pátý ročník fotografické soutěže s názvem Můj svět. Pracovníci a dobrovolníci všech charit České republiky mohli zasílat snímky do tří kategorií. Ty pak vyhodnotila porota v čele s fotografem Jindřichem Štreitem. Žďárská Charita obdržela hned tři ocenění.

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.