Děkovný dopis Ing. Jany Zelené za Tříkrálovou sbírku 2013

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Tříkrálové dary jsou již sečteny

Kašparové, melicharové a baltazarové dokončili pro letošek svou třináctou pouť. S rekordním počtem 411 vydaných kasiček vykoledovali překvapivě vyšší částku než v roce 2012. Ta byla díky spolupráci jednotlivých městských i obecních úřadů sečtena a předána na účet Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek, který zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na území, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, je
2 375 332,00korun.

Třináctá tříkrálová koleda pro letošek skončila

Zhruba 1 300 koledníků žďárského okresu dokončilo dnešním dnem svoji pouť. 411 kasiček je postupně v rámci kompetencí měst a obcí rozpečeťováno a výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika. Tam budou poté rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Přijměte naše pozvání s velikým díkem...

Srdečně zveme všechny koledníky, dárce i ty, kteří jakkoliv podporují služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou.¨

Neděle 13. ledna 2013 v 17.00 hodin

Kostel sv. Kunhúty v Novém Městě na Moravě

Účinkují chrámový sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou a Orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem. 

Instruktážní video pracovníků žďárské Charity k Tříkrálové sbírce

Baví mě, že tříkrálová pomoc má svou strategii

- je fundovaná a zároveň se z ní nevytratil cit, říká v exkluzivním minirozhovoru moderátorka Tříkrálového koncertu Martina Kociánová.

Tříkrálová sbírka vyvrcholí o tomto víkendu

Koledníky se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem Charity, budeme potkávat také o nastávajícím víkendu. V sobotu (5. 1.) požehná koledníkům kardinál Dominik Duka a o svátku Zjevení Páně čili sv. Tří králů (6. 1.) se na podporu sbírky uskuteční Tříkrálový koncert.

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na jižní Moravě

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na jižní Moravě

Dne 2. ledna byla zahájena Tříkrálová sbírka slavnostním požehnáním na Petrově. Koledovat bude v brněnské diecézi 11 000 koledníků až do 14. ledna 2013. Sbírku však oživují také různé doprovodné akce.

Otec biskup požehná koledníkům na Petrově

Otec biskup požehná koledníkům na Petrově

Dnes ve 14.30 hod. udělí tradiční požehnání koledníkům biskup Mons. Vojtěch Cikrle v katedrále na Petrově. Zahájí tak největší celostátní dobročinnou kampaň - Tříkrálovou sbírku konanou na území brněnské diecéze. Koledování potrvá až do 14. 1. 2013.