25. výročí DCHB

Plamínek na Podmitrově

"Plamínek" – tak byla pojmenovaná akce, kterou uspořádalo ke konci června zařízení Nadosah – centrum prevence, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem. Šestnáct dětí ve věku 8–14 let mohlo zažít dva dny plné dobrodružství a zábavy v areálu Podmitrova.

Neustálé trápení s nepořádkem

Veřejně přístupné prostranství u nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je velmi zatíženo problémy s nejrůznějšími povalujícími se odpadky. Přestože tento stav trvá již od doby, dávno před vznikem tohoto zařízení, odpovědnost za nepořádek najednou automaticky padá na uživatele nízkoprahového zařízení Wellmez.

Na zdraví s Nadosahem

Byly prázdniny a byl pořádný pařák. Partička si užívala volno na břehu rybníka. Mezi kamarády kolovalo pivo a víno. I Tonda líně seděl na dece a popíjel. Na sluníčku na něj jedno pivo působilo jako by vypil dvě. Pokradmu se podíval na Janu a u srdce ho zahřálo, protože ta jeho úsměv opětovala. Pocítil nával energie, típnul cigaretu, smočil rty v kelímku s pivem a za hlasitého pokřiku se rozběhl k vodě. Mocnými tempy se vzdaloval od břehu, když však najednou přišla nevolnost a pocítil, jak slábne. Zastavil a začal bezradně šlapat vodu. Vtom ho chytla křeč do nohy a zatočila se mu hlava. Polknul vodu, zaplácal rukama a zmohl se jen na slabé „PO-MO“, které zaniklo v hluku na břehu. Asi po pěti minutách se kdosi zeptal: „Kde je Tonda?“ To už bylo ale pozdě a teprve, když lékaři a policie přivolali pohřební službu, došlo všem nevěřícně přihlížejícím, co se stalo.

... I takto může dopadnout jedno obyčejné prázdninové odpoledne.

Setkání lektorů primární prevence v Nadosahu

Ve čtvrtek 16. června 2011 proběhl v prostorách bystřického zařízení Nadosah – centrum prevence, spada-jícího pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, „Minikurz primární prevence“. Kurzu se zúčastnili lektoři, externí spolupracovníci a dobrovolníci ze zařízení center prevence Nadosah, Ponorka (Žďár n. S.) Spektrum (Žďár n. S.) a Klub Zámek (Třebíč) a občanského sdružení Ezop (Nově Město n. M.). Prioritou setkání bylo sdílení a zkoušení nových či méně známých technik, používaných na programech primární prevence a výměna zkušeností.

Setkání denního stacionáře Nesa a Výchovného ústavu - tentokrát na squashi

Uplynul další rok spolupráce Nesy - denního stacionáře a Výchovného ústavu a střední školy Velké Meziříčí. Tato spolupráce začala v roce 2009 formou praxe studentek ve stacionáři, kam studentky docházely dvakrát do týdne a uživatelům se věnovaly vždy jednu hodinu odpoledne.

Nadosah spolupracoval s více jak patnácti školami

Nadosah – centrum prevence, jedno ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, realizuje programy primární prevence pro základní a střední školy.

Školní rok 2010/2011 odstartovali lektoři Nadosahu se žáky šestých tříd ZŠ Nádražní, v lesním areálu Podmitrov, dvoudenním adaptačním kurzem, kde se žáci seznámili s novými spolužáky a třídní učitelkou. Měli tak možnost poznat, že cestu k vytvoření dobrého kolektivu dokáží zdolat pouze společnými silami.

Sedmý ročník Zahradních slavností je za dveřmi

Již sedmým rokem se na farním hřišti a zahradě o víkendu 18. a 19. června 2011 uskuteční tradiční Zahradní slavnosti. Zahájení proběhne v sobotu ve 14:30 mší svatou, celebrovanou P. Jiřím Janouškem, farářem z Fryšavy a Sněžného, a to ve zdejším kostele sv. Václava a Vojtěcha.

Sbírka na Charitu

Sbírka na Charitu

V neděli 12. 6. 2011 proběhne v kostelích brněnské diecézi každoroční sbírka na Charitu u příležitosti Slavnosti seslání Ducha Svatého. Vaše dary nám umožňují pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Tak jako loni při povodních v Troubkách nebo na severu Čech.

Den dětí s Nadosahem

Den dětí s NadosahemDne 31. května 2011 ožil bystřický skatepark oslavou svátku všech dětí. Pracovníci Nadosahu– nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a centra prevence, spadající pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou,  připravili nejen pro své uživatele, ale i širokou dětskou veřejnost den plný soutěží a her. Návštěvníci nejprve obcházeli jednotlivá stanoviště a zdolávali soutěžní disciplíny, po jejichž úspěšném dokončení obdržel každý  drobnou odměnu a mohl se již sám zabavit prostřednictvím „mobilních her“, se kterými vyráží pracovníci Nadosahu - NZDM běžně do terénu.

Muzikanti dětem zahráli pro Osobní asistenci

I navzdory deštivému počasí se tradiční benefiční koncert vydařil. Osobní asistence obdržela šek na celkem 107 281 Kč. Tuto častku převzaly ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing. Jana Zelená a vedoucí Osobní asistence Mgr. Jaroslava Pavlíčková v podobě dvou šeků. První v hodnotě 80 000 Kč pochází ze sponzorských darů. Zbylá část ukazuje štědrost těch, kteří koncert během sobotního odpoledne navštívili.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou velmi děkuje pořadatelům za jejich nadšení a ochotu podpořit dobré dílo!!!

Muzikanti dětem a Osobní asistence v Křesťanském magazínu