25. výročí DCHB

Funny Fest vol.4

V pátek 23. září 2011 proběhl mezi 19. a 23. hodinou v Millenium clubu již čtvrtý ročník Funny Festu, pohodového hudebního festivalu, který pořádal Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum prevence, který spadá pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Tato akce proběhla pod záštitou České asociace streetwork v rámci Týdne nízkoprahových klubů,  kdy je cílem připomenout veřejnosti činnost nízkoprahových zařízení. Veškeré informace o Nadosahu se příchozí mohli dozvědět jak od sociálních pracovníků, tak i z prezentace, která byla promítána po celý večer.

Klub v 9 uspořádal podzimní prodejní výstavu.

Klub v 9 uspořádal již tradiční podzimní prodejní výstavu výrobků svých uživatelů. Výstava probíhala od 3. 10. do 8. 10. v prostorách Knihovny J. M. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

 

Klub v 9 - podzimní výstava 2011.pdf

Den Charity oslavila Ponorka dnem otevřených dveří pro žáky základních a středních škol

V rámci „Dne Charity“ ve čtvrtek 22. září měla Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež již po několikáté otevřené dveře pro třídní kolektivy základních a středních škol ze Žďáru nad Sázavou. Žáci, studenti a jejich učitelé se tak mohli v hodinových cyklech seznámit s historií Ponorky, její činností, lidmi, kteří na Ponorce pracují, pravidly a právy uživatelů služeb. Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, jak to v nízkoprahovém klubu funguje.

 

 

Nesa – denní stacionář otevřel v rámci „Dne Charity“ své dveře veřejnosti

Den Charity oslavili dne 22.9.2011 v jednotlivých velkomeziříčských charitních zařízeních dnem otevřených dveří. Na Čechově ulici otevřel své dveře denní stacionář Nesa a služba Osobní asistence. Přítomní si mohli prohlédnout všechny prostory, seznámit se se  službami denního stacionáře i osobní asistence a posedět při kávě a cukroví, které upekli uživatelé Nesy.

Měsíc dobrovolnictví

Měsíc září je v dobrovolnickém centru Kambala vždy měsícem rekapitulace předchozího období.

 

V předchozím školním roce pomáhalo Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a spolupracujícím organizacím 88 stálých dobrovolníků, 1 500 jednorázových, kteří celkem odpracovali 15 553 hodin. Pro mnohé z Vás jsou to jen čísla, ale pro nás je to příjemná pomoc od lidí, kteří svůj volný čas tráví prací pro druhé.

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Ředitel CHČR Oldřich Haičman jednal jako člen Rady vlády pro nestátní neziskový sektor s poslanci koalice o probíhající sociální reformě. Jedním z konkrétních výstupů jednání je dobrovolnost zavedení karty sociálních systémů, jen jako jedné z dalších možností výplaty dávek a důchodů.

Obec Radostín nad Oslavou ve spolupráci s Kopretinou připravili pouťový program pro děti i dospělé

Poslední prázdninový víkend se v Radostíně nad Oslavou opět nesl v duchu tradiční farní bartolomějské pouti. Mimo běžné atrakce a stánky na náměstí se v letošním roce Obec rozhodla uspořádat ve spolupráci s Kopretinou – centrem pro rodiče s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, společenské odpoledne na prostranství zdejšího hasičského cvičiště. O hudbu a zázemí se postaral zdejší Sbor dobrovolných hasičů.

Klubu v 9 slaví již deset let svého působení

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, který spadá pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou a poskytuje službu sociální rehabilitace pro dospělé lidi s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci lehkého mentálního postižení a duševního onemocnění, oslavil v těchto dnech desáté výročí od svého vzniku.

Právě v srpnu roku 2001 vzniklo na základě intervence lékařů a příbuzných lidí s duševním onemocněním toto specifické zařízení. Zpočátku se uživatelé s pracovníky scházeli jedenkrát týdně zejména při klubových aktivitách. Od léta 2003 byl pak provoz rozšířen na každý všední den.  V létě roku 2006 došlo k rozšíření služby o pobočku v Bystřici nad Pernštejnem. K další zásadní změně došlo v roce 2009, kdy Klub v 9 svým uživatelům nabídl kromě stávající ambulantní služby i službu terénní. V současné době tedy mají uživatelé možnost, jak do zařízení docházet, tak i využívat službu terénního pracovníka, který je navštěvuje přímo v jejich bydlišti.

Ředitelka žďárské Charity vyhrála soutěž „Žena regionu Vysočina“

Ing. Janu Zelenou nominoval do ankety Žena regionu bývalý pracovník Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Stalo se tak o pouhý den dříve, než nominaci odeslal současný tým žďárské Charity.

Nesa v Kanadě

Hluboké lesy, rozsáhlé vodní plochy, osamělá stavení připomínající Kanadu inspirovaly naše předky k totožnému pojmenování oblasti nedaleko Jindřichova Hradce. Jenom přídavné jméno „Česká“ návštěvníkům připomíná, že nejsou za oceánem. Také tyto končiny byly jedním z cílů výletů uživatelů velkomeziříčského stacionáře Nesa, který je jedním ze zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou.