Sbírka na Charitu

Sbírka na Charitu

V neděli 12. 6. 2011 proběhne v kostelích brněnské diecézi každoroční sbírka na Charitu u příležitosti Slavnosti seslání Ducha Svatého. Vaše dary nám umožňují pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Tak jako loni při povodních v Troubkách nebo na severu Čech.

Den dětí s Nadosahem

Den dětí s NadosahemDne 31. května 2011 ožil bystřický skatepark oslavou svátku všech dětí. Pracovníci Nadosahu– nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a centra prevence, spadající pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou,  připravili nejen pro své uživatele, ale i širokou dětskou veřejnost den plný soutěží a her. Návštěvníci nejprve obcházeli jednotlivá stanoviště a zdolávali soutěžní disciplíny, po jejichž úspěšném dokončení obdržel každý  drobnou odměnu a mohl se již sám zabavit prostřednictvím „mobilních her“, se kterými vyráží pracovníci Nadosahu - NZDM běžně do terénu.

Muzikanti dětem zahráli pro Osobní asistenci

I navzdory deštivému počasí se tradiční benefiční koncert vydařil. Osobní asistence obdržela šek na celkem 107 281 Kč. Tuto častku převzaly ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing. Jana Zelená a vedoucí Osobní asistence Mgr. Jaroslava Pavlíčková v podobě dvou šeků. První v hodnotě 80 000 Kč pochází ze sponzorských darů. Zbylá část ukazuje štědrost těch, kteří koncert během sobotního odpoledne navštívili.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou velmi děkuje pořadatelům za jejich nadšení a ochotu podpořit dobré dílo!!!

Muzikanti dětem a Osobní asistence v Křesťanském magazínu

Nadosah otevřel opět své dveře veřejnosti

10. května 2011 od 13 do 16 hodin se jako každý rok uskutečnil Den otevřených dveří v Nadosahu - nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), spadajícím pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory nízkoprahového klubu, které jsou jinak běžně přístupné pouze cílové skupině dětí a dospívajících od 12-ti do 20-ti let, seznámit se s pracovníky a získat povědomí o tom, cože to vlastně NZDM je, jakou činností se zabývá a jaké má místo v
systému sociálních služeb v rámci komunitního plánování v Bystřici nad Pernštejnem. V prostorách nízkoprahového klubu sídlí také Nadosah - centrum prevence, které realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy pomáhající upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka.

Postní almužna letošního roku vynesla 67 910 Kč

Již třetím rokem se na poli Charity Česká republika uskutečnila tradiční akce s názvem Postní almužna. Letos e zúčastnilo 26 farností z velkomeziříčského a žďárského děkanství. Tato pastorační akce vynesla celkem 67 910 Kč v 263 postničkách.

 

Záměry z Postní almužny roku 2011

Nesu navštívil Sherlock Holmes

Do denního stacionáře Nesa přijela v pátek 6.5.2011 návštěva z Kambaly - dobrovolnického centra Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dvě dobrovolnice, Aneta a Šárka, předvedly uživatelům stacionáře tzv. „dramatické čtení pro dospělé“. Jednalo se o jeden z vyřešených případů Sherlocka Holmese. Představení se kromě uživatelů stacionáře zúčastnily i dívky z Výchovného ústavu Velké Meziříčí.

Nadosah vyjel o Velikonocích soutěžit

Uživatelé Nadosahu – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), spadající pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou, se o velikonočních prázdninách, 21. dubna 2011, zúčastnili již 3. ročníku COOL CUPu, turnaje ve stolním fotbálku pořádaného Pracovní skupinou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z kraje Jihomoravského a Vysočiny (dále jen PS NZDM NUTS II. JV).

Dokáže mládež dobrovolně pomoci?

Mezi lidmi je možné zaslechnout, že v dnešní době je vše jen za peníze a mladá generace je již jiná, snad „zkaženější“. Ano, jsou jiní, vždyť jejich život je odrazem současné společnosti. Podstatou tohoto článku není přemýšlet o mládeži, ale vyzdvihnout přínos asi tisícovky mladých dobrovolníků, kteří pomáhají v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a v jiných spolupracujících organizacích. Každoročně věnují organizaci své dovedností, čas a nadšení při různých činnostech (pravidelná či jednorázová pomoc na zařízeních, Tříkrálová sbírka, humanitární pomoc aj.). 

Ve žďárské Kopretině byl zdárně zakončen rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz s názvem „Péče o děti ve věku od 3 do 15 let“, který byl zdárně zakončen v pátek 15.4. 2011, se uskutečnil v rámci projektu Krok k zaměstnání, realizovaný  Sítí mateřských center o.s.

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost státního rozpočtu ČR.

I staré lidi nutno pochopit, jak zpříjemnit jim život aneb malá reportáž

představeníPřátelský vztah mezi obyvateli Domu klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou a Anežkou Bukáčkovou a Markétou Stránskou, které úspěšně v roce 2009 absolvovaly střední zdravotní školu, neukončila jejich maturita. Mylně si důchodci mysleli, že další jejich studium již jim nedovolí realizovat divadelní pohádky, vybrané z národní tvorby spisovatelů.