Potřebujete pomoci v péči o své blízké?

V okolí každého z nás se občas vyskytne někdo, kdo potřebuje pomoci. Ať je již staršího věku nebo je dítětem, trápí ho nemoc či má nějaké postižení a není schopen postarat se sám o sebe či o svou domácnost nebo jeho blízcí jsou vyčerpaní každodenní péčí o něj a potřebují si odpočinout. Takto vypadá typická situace, kdy je možné využít služeb, které nabízí Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Osobní asistence nebo Charitní pečovatelské služba.

 Jaký je však mezi nimi rozdíl?

Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR 2011

Ve dnech 11. - 12. října se zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou účastnily formou dne otevřených dveří "Týdne sociální služeb ČR 2011".

Včela uspořádá podzimní prodejní výstavu

Centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, uspořádá ve svých prostorách tradiční podzimní prodejní výstavu.

Žáci šestých tříd se lépe poznávali s Nadosahem

„Po dračí stopě“ – tak byly nazvány dvoudenní adaptační kurzy pro žáky 6. třídy ZŠ Strážek a ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, které byly realizovány v průběhu září centrem prevence Nadosah.

Celý program, který byl rozdělen do 5ti hlavních bloků, se zaměřil  na vzájemné poznání, stmelení třídního kolektivu, budování pozitivního sociálního klimatu a rozvíjení důvěry.

Funny Fest vol.4

V pátek 23. září 2011 proběhl mezi 19. a 23. hodinou v Millenium clubu již čtvrtý ročník Funny Festu, pohodového hudebního festivalu, který pořádal Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum prevence, který spadá pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Tato akce proběhla pod záštitou České asociace streetwork v rámci Týdne nízkoprahových klubů,  kdy je cílem připomenout veřejnosti činnost nízkoprahových zařízení. Veškeré informace o Nadosahu se příchozí mohli dozvědět jak od sociálních pracovníků, tak i z prezentace, která byla promítána po celý večer.

Klub v 9 uspořádal podzimní prodejní výstavu.

Klub v 9 uspořádal již tradiční podzimní prodejní výstavu výrobků svých uživatelů. Výstava probíhala od 3. 10. do 8. 10. v prostorách Knihovny J. M. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

 

Klub v 9 - podzimní výstava 2011.pdf

Den Charity oslavila Ponorka dnem otevřených dveří pro žáky základních a středních škol

V rámci „Dne Charity“ ve čtvrtek 22. září měla Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež již po několikáté otevřené dveře pro třídní kolektivy základních a středních škol ze Žďáru nad Sázavou. Žáci, studenti a jejich učitelé se tak mohli v hodinových cyklech seznámit s historií Ponorky, její činností, lidmi, kteří na Ponorce pracují, pravidly a právy uživatelů služeb. Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, jak to v nízkoprahovém klubu funguje.

 

 

Nesa – denní stacionář otevřel v rámci „Dne Charity“ své dveře veřejnosti

Den Charity oslavili dne 22.9.2011 v jednotlivých velkomeziříčských charitních zařízeních dnem otevřených dveří. Na Čechově ulici otevřel své dveře denní stacionář Nesa a služba Osobní asistence. Přítomní si mohli prohlédnout všechny prostory, seznámit se se  službami denního stacionáře i osobní asistence a posedět při kávě a cukroví, které upekli uživatelé Nesy.

Měsíc dobrovolnictví

Měsíc září je v dobrovolnickém centru Kambala vždy měsícem rekapitulace předchozího období.

 

V předchozím školním roce pomáhalo Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a spolupracujícím organizacím 88 stálých dobrovolníků, 1 500 jednorázových, kteří celkem odpracovali 15 553 hodin. Pro mnohé z Vás jsou to jen čísla, ale pro nás je to příjemná pomoc od lidí, kteří svůj volný čas tráví prací pro druhé.

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Ředitel CHČR Oldřich Haičman jednal jako člen Rady vlády pro nestátní neziskový sektor s poslanci koalice o probíhající sociální reformě. Jedním z konkrétních výstupů jednání je dobrovolnost zavedení karty sociálních systémů, jen jako jedné z dalších možností výplaty dávek a důchodů.