Uživatelé velkomeziříčského klubu pro děti a mládež si přejí mít otevřeno non stop

Každá sociální služba prochází pravidelnou kontrolou kvality. Jak dopadlo jedno z prvních hodnocení kvality kvality uživateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  Wellmez ve Velkém Meziříčí? Jaké služby nejčastěji mladí lidé využívají? Co se jim líbí a naopak co by chtěli změnit? Odpovědi na tyto otázky získávali v měsíci listopadu pracovníci centra na základě dotazníkového šetření se svými uživateli.

Předvánoční prodejní výstava výrobků uživatelů stacionáře Nesa

Nesa - denní stacionář Vás srdečně zde na Předvánoční prodejní výstavu výrobků uživatelů stacionáře Nesa, která se uskuteční dne 12. prosince 2011 od 9:00 do 17:00 v prostorách denního stacionáře Nesa, Čechova 1660/30 ve Velkém Meziříčí.

Předvánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9.

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Vás srdečně zve na předvánoční prodejní výstavu výrobků. Prodejní výstava proběhne ve dnech 12. 12. až 17.12. 2011 v prostorách Knihovny J.M.Sychry ve Žďáře nad Sázavou, oddělení pro dospělé.

Muzikanti dětem přispěli na nové auto

Osobní asistence ve Velkém Meziříčí, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, vlastní od poloviny měsíce října nové auto. Červený pětimístný osobní automobil si mohla zakoupit z příspěvku dárců benefičního koncertu Muzikanti dětem, který se uskutečnil v květnu letošního roku ve Velkém Meziříčí, a také z darů Tříkrálové sbírky 2011.

Klub v 9 oslavil 10 let

Oblastní charita Žďár nad Sázavou oslaví v roce 2013 dvacáté výročí svého znovuobnovení. Polovinu z uvedených let již funguje jedno z charitních zařízení
– žďárský Klub v 9. Jeho vedoucím je zhruba rok Bc. Martin Kinc, který v zařízení pracoval nejdříve jako terapeut.

Chci prožít každý den odpouštěním...

Domácí hospicová péče – jeden z projektů Oblastní charity Žďár nad Sázavou, oslavil nedávno tříleté narozeniny. V čele projektu působí od jeho počátku Marie Miličková. Tato žena, která doprovází těžce nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich pečující rodiny, má zvláštní pracovní pozici. Ona sama ji však za takovou nepovažuje. Díky svým zkušenostem dokáže v životě jistě odlišit to, co je podstatné a čím se mnohdy trápíme už zbytečně.

Nesa na výlovu rybníka v Závisti aneb malá reportáž z výletu

Jednoho listopadového dne jsme se vydali na nedalekou cestu. Počasí nám moc nepřálo, ale nedali jsme se odradit. Po několika kilometrech jsme byli u cíle. Už z dálky byl vidět vypuštěný rybník a veškeré hemžení kolem. Na hrázi rybníka se tísnila skupina dětí, pozorujících dění a snažících se odnést si domů v pytlíku také nějaký ten úlovek v podobě malé rybky.

Nesa a Sdružení Nové Město uspořádaly přednášku

pátek 4. listopadu 2011 proběhla v denním stacionáři Nesa, spadajícím pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí přednáška na téma "Chystané změny v sociálním systému dávek a příspěvků". Tuto přednášku spolupořádala Raná péče ze Sdružení Nové Město na Moravě, jehož pracovnice si pro posluchače připravili shrnutí informací týkajících se sociální oblasti, a to včetně novinek chystaných na rok 2012.

Pobočka Kopretiny v Radostíně nad Oslavou získala od obce nové prostory pro svoji činnost

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, spadajíci pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, získala pro činnost pobočky v Radostíně nad Oslavou nové prostory v budově bývalé mateřské školy přímo ve středu obce.

Dosud měla pobočka Kopretiny své sídlo v prostorách zdejší farní klubovny. Pro činnost centra byly využívány prostory menšího rozsahu, zejména místnost pro děti byla značně stísněná.

Ponorka vyhodnotila spolupráci uplynulého školního roku

Cílem Ponorky – centra prevence, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, je nejen práce s třídními kolektivy, ale i s pracovníky škol – řediteli, metodiky prevence, třídními učiteli apod.

Třídní učitelé se běžně aktivně zapojují do programů primární prevence. Metodik prevence bývá tím, s kým lektoři Ponorky nejčastěji na škole komunikují, domlouvají témata a termíny programů pro jednotlivé třídy. „Aby naše spolupráce opravdu fungovala tak, jak má, rozhodli jsme se odstartovat celkové zhodnocení školního roku 2010/2011, které v současné době probíhá formou osobních setkání a rozhovorů s řediteli škol a metodiky prevence,“ vysvětluje Bc. Jana Lacinová, koordinátorka preventivních aktivit.