Pavla cestovala světem v bystřické Rose

Pavla cestovala světem v bystřické Rose

V pátek 23. 6. 2017 proběhla v bystřickém denním stacionáři Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, cestopisná beseda s názvem „Pavel a Pavla cestují světem“. Setkání se zúčastnili nejen uživatelé denního stacionáře, ale i žáci 4. třídy paní učitelky Solařové ze základní školy Nádražní.

Paní Pavla Wilhelmová zaujala svým poutavým vyprávěním, zážitky i fotografiemi uživatele stacionáře i žáky základní školy. Všichni přítomní měli možnost prohlédnout si z fotografií zajímavé poznatky z různých koutů světa.

„Chtěla bych moc poděkovat paní Wilhelmové za její návštěvu stacionáře. Uživatelé byli nadšení, besedu si opravdu užili, doptávali se na fotografie, zážitky a zkušenosti z cestování. Myslím, že se akce líbila všem a budeme moc rádi, pokud naše vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat,“ vzkazuje vedoucí stacionáře Petra Königová.

Po besedě mohli děti ze základní školy navštívit společně s uživateli stacionáře i místní zahradu. „Jsem moc ráda, že se děti ze základní školy tak hojně zapojují do společných činností s našimi uživateli. Je to pro obě strany velmi důležité, navzájem se poznávají a boří pomyslné bariéry světa bez omezení a s omezením. Těším se na další spolupráci zase v září a přeji všem krásné prázdniny,“ dodává nadšeně vedoucí stacionáře.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

Autoři tiskové zprávy: tým pracovníků denního stacionáře Rosa

Více informací na http://pavelapavla.cz/