Rosa uklízela již třetím rokem

Rosa uklízela již třetím rokem

Denní stacionář Rosase již třetím rokem účastnil akce Čistá Vysočina, pořádané Krajem Vysočina. Uživatelé a pracovníci vyrazili vybavení ochrannými pomůckami a pytli na odpad poprvé v pondělí 10. dubna společně se třídou paní učitelky Solařové ze Základní školy Nádražní.

V tento den se společně podařilo uklidit okolí potoka, který vede od stacionáře po zimní stadion. Nasbíralo se pět pytlů. Krásné počasí přímo nahrávalo k veselé náladě, dobře odvedené práci a příjemnému pocitu z užitečně stráveného dopoledne.

Další pokračování úklidu mělo proběhnout ve čtvrtek 20. 4. v okolí Domanínského rybníku a přilehlém lesíku. Bohužel počasí nepřálo a akce musela být odložena.

„Dopoledne strávená úklidem jsou pro uživatele zajímavá zkušenost, kdy oni dělají něco pro druhé a zároveň i jim je lépe v čistém prostředí, kudy chodí denně nakupovat a na procházky. V minulém roce jsme se v průběhu letního období vrátili k Domanínskému rybníku a užili si čisté přírody při opékaní buřtů,“ shrnula na závěr pracovnice denního stacionáře Michaela Jamborová.

Tým pracovníků denního stacionáře Rosa