Uživatelky Včely děkují za přání ke Dni matek

Uživatelky Včely děkují za přání ke Dni matek

Máj - měsíc lásky a probouzejícího se jara symbolizuje nejen lásku mládí, ale připomíná si i její jinou podobu. Druhá květnová neděle coby Den matek patří maminkám, babičkám, ale i všem ženám, které jakýmkoliv způsobem zasahují do citového života mladé generace. Vzpomeňme jen například na vroucí verše básníka Jaroslava Seiferta o mamince, či na vyznání spisovatelky Boženy Němcové své milované babičce.

 

My seniorky Domu s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem a klubu Včela, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, máme radostný pocit z toho, že žijeme v těsné blízkosti s Mateřskou školou Čtyřlístek, se kterou spolupracujeme. V období konání karnevalu vždy potěšíme tamní děti zábavným programem v maskách a ony nás za to navštěvují před Vánocemi a ke Dni matek.

Poslední setkání se uskutečnilo dne 11. května 2017. Předškoláčci v doprovodu paní ředitelky Mgr. Vlasty Moncmanové a paní učitelek, Nikol Široké a Terezy Sýsové, svým krásným programem a vlastnoručně vyrobenými dárečky rozzářili naše oči a dali na chvíli zapomenout na problémy, které provázejí stáří. Stejně milá byla letos již druhá návštěva dětí ze 4. B Základní školy Nádražní 615, které pod vedením paní učitelek, Svatavy Solařové a Sáry Novákové, a hudebního doprovodu kytaristy pana Karla Krondráfa dne 4. května 2017 přišly mezi nás. I jejich půvabné a bezprostřední vystoupení, kdy jsme byly vtaženy do děje i my, nás potěšilo.

Děkujeme všem zúčastněným za hezký zážitek a lze si jen přát, aby takových setkání bylo co nejvíce.

 

Uživatelky Domu s pečovatelskou službou a klubu Včela, Bystřice nad Pernštejnem