Vysočinu uklízeli i uživatelé a pracovníci Charity

Vysočinu uklízeli i uživatelé a pracovníci Charity

Během měsíce dubna vyrazilo do ulic několik desítek pracovníků a uživatelů Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Stalo se tak v jejich volném čase či při výkonu přímé práce s uživateli služby.

Ve Žďáře nad Sázavou jako první vyrazili v pondělí 10. dubna k Pilské nádrži pracovníci Správy Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Počasí úklidu zrovna přálo a pro pracovníky, kteří tráví pracovní dny v kancelářích, to byla velmi příjemná změna.

V ten den vyrazili sbírat odpadky ve Žďáře i uživatelé a pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka se svými „mladšáky“, tj. uživateli prvního stupně základních škol. Ti starší uklízeli pak o dva týdny později. Na starost si vzali větší žďárské ulice jako Brněnskou, Jihlavskou, Smetanovu a Chelčického. Jedna z klientek Ponorky pak prohlásila: „Teď už odpadky budu vždycky házet do koše a ne někam vedle.“

V Bystřici nad Pernštejnem vyšli společně uklízet i uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa, kteří se vybavili ochrannými pomůckami a pytli na odpad v pondělí 10. dubna společně se třídou paní učitelky Solařové ze Základní školy Nádražní. V tento den se společně podařilo uklidit okolí potoka, který vede od stacionáře po zimní stadion.

„Dopoledne strávená úklidem jsou pro uživatele zajímavá zkušenost, kdy dělají něco pro druhé a zároveň i jim je lépe v čistém prostředí, kudy chodí denně nakupovat a na procházky,“ vysvětlila pracovnice denního stacionáře Michaela Jamborová

V úklidu v Bystřici pokračovali i pracovníci Nadosahu - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Počasí jim bohužel příliš nepřálo, přesto nasbírali tři pytle odpadu.

Ve Velkém Meziříčí se 11. dubna zapojil i denní stacionář Nesa. Vysočinu čistili klienti i pracovníci na Kunšovci. Jeden z uživatelů se po akci vyjádřil: „To je hrozný, jaký binec ty lidi dokážou udělat.“ Pracovníky nejvíce překvapily odpadky, které lidé vyhodí přímo v okamžiku, kdy doslouží.

„Jsme rádi, že jsme se mohli do kampaně Čistá Vysočina zapojit. Naším hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují, nicméně odlehčit přírodě, zbavit ji odpadků a udělat ji tak krásnější je pro nás obyvatele Vysočiny také důležité,“ sděluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity, které se kampaně rovněž ve svém volném čase zúčastnila.