Zhruba pět set návštěvníků prošlo otevřenými dveřmi žďárské Charity

Zhruba pět set návštěvníků prošlo otevřenými dveřmi žďárské Charity

U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, který je zakladatelem charitního díla, pořádá Oblastní charita Žďár nad Sázavou každoročně akce určené veřejnosti. Pro tento rok se rozhodla společně otevřít dveře všech patnácti zařízení a jejich poboček. Stalo se tak v Den Charity v pondělí 25. září 2017 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, Radostíně nad Oslavou a Radešínské Svratce.  Místa, kde sídlí zařízení žďárské Charity, navštívilo zhruba 500 osob.

„Den otevřených dveří má pro Nesu naprosto zásadní význam. Výsledkem je zvýšení povědomí o službě, o naší cílové skupině, zmírnění předsudků a podpora integrace. Tento den je určený nejen pro případné zájemce o naši službu, ale přináší pozitiva i našim kolegům, kteří často dostávají od příchozích ocenění za vykonanou práci. To je pak velkou motivací do další činnosti,“ uvedla Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí, který každoročně navštíví přes 150 osob.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné navštívit Klub v 9, který je určen lidem s duševním onemocněním. Ti osobně každého návštěvníka přivítali a podali mu výklad o poskytovaných činnostech v Klubu. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Ponorka na Nádražní ulici se s nabídkou služeb seznámili například i mladiství, kteří žijí v místním Domově mládeže. Zařízení sídlící na Horní a na Poliklinice potěšil zájem z řad veřejnosti. Objevil se i zájemce o dobrovolnickou službu.

Bystřici nad Pernštejnem navštívilo zhruba sto osob denní stacionář Rosa. Lidé se zajímali o speciální vybavení stacionáře, jednotlivé pomůcky, které usnadňují život lidem s postižením a o samotný provoz. Prostory Rosy navštívila i bystřická základní a mateřská škola. Seniory Klubu Včela na Hornické ulici nejvíce potěšilo setkání s dětmi z mateřské školy. O nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah byl zájem především ze strany veřejnosti, která chtěla poznat spektrum poskytovaných služeb. Bystřická Kopretina představila svou novou aktivitu s názvem Dudkohraní.

Velké Meziříčí otevřelo své dveře v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez, které navštívili žáci z místní Praktické školy a Centra Kociánka.  V Kopretině si zájemci mohli společně se svými dětmi zacvičit či si pohrát v herně.  I nabídka na Čechově ulici byla pestrá. Od prohlídky prostor Osobní asistence a denního stacionáře Nesa, prodejní výstavu výrobků až po závěrečný koncert hudební skupiny Žalozpěv.

Radostíně nad Oslavou otevřelo své nově zrekonstruované prostory centrum pro rodiče s dětmi Kopretina, které současně požehnal i místní kněz P. Pavel Habrovec.

Jedna z návštěvnic Dne otevřených dveří paní Marie zhodnotila setkání s personálem a klienty Charity takto: „Osobně před všemi pracovníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kteří  pracují v přímé péči, smekám. Každoroční návštěva těchto zařízení je pro mě vždy velkým povzbuzením.“
 

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, mob.: 777 155 389

VM DOD 2

Žďár DOD