25. výročí DCHB

Děkujeme institucím
za poskytnutou finanční podporu...

 

Úřady měst, městysů a obcí, které se podílejí na financování provozu Oblastní charity Žďár nad Sázavou:

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Svratka

Velká Bíteš

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Bobrová, Bohdalec, Bohdalov, Býšovec, Dalečín, Herálec, Horní Libochová, Chlumek, Jámy, Křižanov,

Křoví, Lavičky, Měřín, Moravec, Netín, Nové Dvory, Ořechov, Osová Bitýška, Ostrov nad Oslavou,

Polnička, Přibyslavice, Radostín nad Oslavou, Rovečné, Rozsochy, Ruda, Rudolec, Smrček - Býšovec,

Štěpánov nad Svratkou, Ujčov, Ujčov – Lýskovec,Věchnov, Velká Losenice, Velké Meziříčí, Velké Tresné,

Vír, Ždánice

 

Krajský úřad Kraje Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad práce České republiky

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

 

Děkujeme všem právnickým osobám za finanční a materiální podporu...

Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem

Wera Werk, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem

 

Naše díky za finanční a věcné dary patří všem uvedeným osobám...

Terezie Březinová, Alena Fischerová

 

Naše poděkování patří rovněž fyzickým či právnickým osobám,
které na této stránce nechtěly být uvedeny.

 

Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na pomoci a spolupráci
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou...

Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

Členové pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV

Dům kultury, Žďár nad Sázavou

Dům zdraví, Velké Meziříčí

Farnosti, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

Firma Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem                                     

Firma Vertik, a.s., Žďár nad Sázavou 

Hudební skupiny The Moribundus, Club Crew, Amater

Hudební skupina Žalozpěv

Chaloupky o.p.s., Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí

Informační centra všech spolupracujících měst

Kabelová televize Vysočina

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Klub důchodců, Bystřice nad Pernštejnem

Komorní sbor C-VOX, Žďár nad Sázavou

Koordinační uskupení NNO Vysočiny

Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem

Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

Liga vozíčkářů, Velké Meziříčí

Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou

Městská policie, Žďár nad Sázavou

Muzikanti dětem, Velké Meziříčí

Nemocnice Nové Město na Moravě

Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v rámci Tříkrálové sbírky

Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou

Policie České republiky

Portimo, o.p.s., Nové Město na Moravě

Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou

Psychiatrická nemocnice, Havlíčkův Brod

Psychiatrická nemocnice, Jihlava

Sdružení Slepíši, Tasov

Sociální služby spolupracujících měst

Taneční skupina Dance style, Bystřice nad Pernštejnem

Rádia: Český rozhlas Region, Proglas

Redakce tiskovin: Bystřicko, Hit magazín, Jihlavské listy, Novinky, Noviny žďárské radnice, Novoměstsko,

Velkomeziříčsko, Zpravodaj Města Velká Bíteš, Žďárský deník, Žďárský zpravodaj, 5+2

Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

Úřad práce – Informační a poradenské středisko Žďár nad Sázavou

Vedení Polikliniky, Žďár nad Sázavou

Vedení Polikliniky, Bystřice nad Pernštejnem

Webové portály: Helpnet, Mikroregion Bystřicko, Noviny VM, Vysočina-news, Žďárský průvodce, Žďárské vrchy

Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících městských úřadů

Naši supervizoři, metodici, kolegové a kolegyně ze sociálního oboru