25. výročí DCHB


Hledáme dobrovolníky do zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Domácí hospicová péče

 • Kompletace dat, převozy a montáž/demontáž polohovacích lůžek, nábytku
 • Opravy kompenzačních pomůcek
 • Organizační zajištění akce Koláč pro hospic

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

 • Pomoc v tvůrčích dílnách (zejména šití na stroji, tvůrčí činnosti)
 • Výpomoc při technických závadách, údržba prostor

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity, vymýšlení programů pro „Jiné pondělí“ a „Jiný pátek“
 • Pomoc s přípravou na vyučování (cizí jazyky, čeština a matematika)
 • Účast a příprava na jednorázových akcích

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi

 • Hlídání dětí
 • Pomoc během jednorázových akcí – mikulášská besídka, zábavná a soutěžní odpoledne, Den Žďáru, Příměstský tábor – chystání materiálu, hry, soutěže aj.

 

Hledáme dobrovolníky do zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ječmínek o. p. s.

 • Doučování (kdy doučující má tzv. "své" dítě, se kterým se připravuje na vyučování), je pro něj starším kamarádem, pomoc s realizací volnočasových aktivit (1x měsíčně)
 • Vítána chuť vymyslet a připravit program pro děti (výtvarná dílna, odpolední počteníčko aj.)

Dům klidného stáří

 

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum

 • Pomoc při výkonu terénní práce (Havlíčkův Brod, Světlá n/S, Ledeč n/S), s administrativní prací či pořádáním akcí pro veřejnost (aktivity pro děti i dospívající)

ESKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity - hraní her, tancování, pomoc s přípravou do školy (matematika, fyzika, aj), sdílení starostí i radostí života s našimi uživateli


V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte

koordinátorku Veroniku Dobrovolnou, tel. 777 755 444, email dc@zdar.charita.cz

Kambala - dobrovolnické centrum, Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

 

banner kambala2