Pomoc lidem v nouzi

 

Kontakt

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

mob.: 777 755 469 , e-mail: 58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Koordinátorka pomoci: Mgr. Jana Kincová Křížková

Provozní doba: Čtvrtek 14.00-15.30 hod.

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou rovněž poskytuje pomoc lidem, kteří

se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit

vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí. Jedná se zejména

o nákup základních potravin, léků a hygienických potřeb.

Lidé, kteří pomoc potřebují, se obracejí na určené pracovníky ve Žďáře

nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.

 

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého šetření a za splnění stanovených podmínek.