Pronájem kompenzačních pomůcek pro veřejnost     

 

Koordinátorka, objednávky: Martina Zapletalováeko na web

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

Mob.: 734 796 796

 

Provozovna Bystřice nad PernštejnemDSCF3302

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

Tel: 566 552 437, mob.: 736 607 510, e-mail: YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Odpovědná osoba: Jitka Šťastná

Provozní doba: na základě předchozí telefonické domluvy

 

Provozovna Velké Meziříčí

Čechova 1660/30, 593 01  Velké Meziříčí

Mob.: 737 110 696, e-mail: _hzET9o4c.ywVj4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Odpovědná osoba: Blanka Peterková

Provozní doba: na základě předchozí telefonické domluvy

 

Provozovna Žďár nad Sázavou

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

tel.: 566 626 041 mob.: 777 755 435, e-mail: YaBCQOQrZ8EhT65j4mnhTj 

Odpovědná osoba: Barbora Hadrous

Provozní doba: pondělí a středa 7.00 - 12.00 hod

 

Komu jsou tyto služby určeny?

- Seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení

- Nemocným po úrazech na doléčení

- Rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče  

 

K pronájmu nabízíme:DSCF3263

- lůžka a příslušenství,

- pomůcky k přesunu a pohybu,

- pomůcky k přesunu imobilní osoby,

- polohovací pomůcky,

- pomůcky k osobní hygieně,

- speciální pomůcky. 

 

Na vyžádání  dopravíme pomůcky do místa bydliště a provedeme montáž - to vše dle platného ceníku.

 

Ke stažení 

SMLOUVA O PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

CENÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK včetně seznamu pronajímaných pomůcek

Provozní řád pronájmu kompenzačních pomůcek.pdf


 

Jaké jsou podmínky k jejich pronájmu?

- Pronájem na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou od pojišťovny

- Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)

- Denní nájem dle druhu pronajaté pomůcky 

- K pronájmu nepotřebujete potvrzení lékaře



ProvozovatelDSCF3291

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno - Černá Pole

IČ 44990260, DIČ CZ 44990260