Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou


Ředitelka: Ing. Jana Zelená

Zástupkyně ředitelky pro oblast odbornosti: Mgr. Jana Kincová Křížková

Zástupkyně ředitelky pro oblast personální: Mgr. Ing. Alena Poulová

Asistentka, personalistka: Renata Konečná

Administrativní pracovnice: Martina Zapletalová

Pověřená vedoucí ekonomického úseku: Marie Jelínková

Ekonom, rozpočtář: Vítězslav Korčák

Účetní: Bc. Marie Havlíková

Koordinátorka propagace: Mgr. Lenka Šustrová

Koordinátorka dobrovolnického centra Kambala a Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková

Fundraiser: Mgr. Jana Kincová Křížková