VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

V OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pro výběrové řízení na tyto pracovní pozice bude společnost Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, jakožto správce, zpracovávat prostřednictvím Oblastní charity Žďár nad Sázavou Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na naši nabídku volného místa poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení, nejdéle po dobu jednoho roku od převzetí životopisu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  • na přenositelnost údajů a
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Oblastní charita Žďár nad Sázavou je oprávněna svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny, bude o ní uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

* * * * *

Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou uchazeči zaslat formou doporučeného dopisu na adresu: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vyberte:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA

Místo: Bystřice nad Pernštejnem a okolí
Typ vztahu:
Nástup: dle domluvy
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Petra Ježová, DiS.

VŠEOBECNÁ SESTRA

Místo: okres Žďár nad Sázavou
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: říjen 2018, případně dle dohod
Výběrové řízení: Ano

KOORDINÁTOR/KA DOBROVOLNÍKŮ A TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Místo: okres Žďár nad Sázavou
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: říjen 2018, případně dle dohod
Výběrové řízení: Ano

VEDOUCÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

Místo: okres Žďár nad Sázavou
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: říjen 2018, případně dle dohod
Výběrové řízení: Ano