Charitní pečovatelská služba

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kincová Křížková - Vedoucí úseku služeb pro seniory a nevyléčitelně nemocné

Seznam lidí:

Mgr. Jana Kincová Křížková - Vedoucí úseku služeb pro seniory a nevyléčitelně nemocné Monika Novotná, DiS. - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Danuše Machanová - pracovnice v sociálních službách – pečovatelka, pedikérka Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek

Seznam služeb: