Charitní pečovatelská služba

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Kučerová - vedoucí, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Danuše Machanová - pracovnice v sociálních službách – pečovatelka Petra Ježová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Kateřina Kučerová - vedoucí, sociální pracovnice Monika Novotná, DiS. - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek

Seznam služeb: