Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Okružní 1, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Bc. Vladimíra Horáková - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Petra Balvínová - pracovnice v sociálních službách Michaela Beranová, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: