Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi

Radešínská Svratka 11, Radešínská Svratka, 592 33 Vedoucí zařízení: Mgr. Zdenka Šrámková - koordinátorka- realizátorka prorodinného projektu

Seznam lidí:

Mgr. Zdenka Šrámková - koordinátorka- realizátorka prorodinného projektu Lenka Vencálková - zástupkyně vedoucí, koordinátorka pobočky Radešínská Svratka, instruktorka Bc. Martina Cočevová - koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka Gabriela Vítková - koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka Marie Kosourová - koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka Dita Truksová - koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka Pavla Polnická - odpovědná pracovnice

Seznam služeb: