Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Bc. Linda Katolická - sociální pracovnice - pověřená vedením

Seznam lidí:

Pavla Polnická - pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí Bc. Linda Katolická - sociální pracovnice - pověřená vedením

Seznam služeb: