Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Bc. Linda Katolická - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí

Seznam lidí:

Pavla Polnická - pracovnice pověřená vedením Bc. Linda Katolická - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí

Seznam služeb: