Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Marie Jelínková - pracovnice pověřená vedením ekonomického úseku

Seznam lidí:

Mgr. Jana Kincová Křížková - zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné Marie Jelínková - pracovnice pověřená vedením ekonomického úseku Ing. Jana Zelená - ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Mgr. Ing. Alena Poulová - zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc. Vítězslav Korčák - ekonom, rozpočtář Bc. Marie Havlíková - účetní Renata Konečná - personalistka, asistentka ředitelky Martina Zapletalová - administrativní pracovnice Mgr. Lenka Šustrová - koordinátorka propagace