Včela - volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Kučerová - vedoucí

Seznam lidí:

Monika Novotná, DiS. - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Lenka Skryjová - instruktorka Mgr. Kateřina Kučerová - vedoucí

Seznam služeb: