Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Hornoměstská, Velké Meziříčí, 594 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Martina Horníčková, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Mgr. Martina Horníčková, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Zdeňka Střechová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb: