David Filip, DiS.

  • Tel.: 777 755 658

Organizace:


Seznam zařízení:

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou - vedoucí, lektor primární prevence

Seznam služeb:

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou - vedoucí, lektor primární prevence