Mgr. Eva Vařeková

  • Tel.: 731 405 530

Organizace:


Seznam zařízení:

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou - zástupkyně vedoucího, lektorka primární prevence

Seznam služeb:

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou - zástupkyně vedoucího, lektorka primární prevence