Bc. Linda Katolická

  • Tel.: 733 741 566

Organizace:


Seznam zařízení:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice