Bc. Linda Katolická

  • Tel.: 733 741 566

Organizace:


Seznam zařízení:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální pracovnice - pověřená vedením

Seznam služeb:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální pracovnice - pověřená vedením