25. výročí DCHB
Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Michaela Beranová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 777 756 409   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jaroslava Blahová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 145   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Zuzana Bouchnerová

vedoucí - registrovaná všeobecná sestra
Tel: 739 389 244    gnMk4Z28-npr43hgc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Michaela Brabcová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 646 970    8bprR3b7T9EkS1enW7c-b25jT-uk87j7T-M
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Martina Cočevová

koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka
Tel: 731 130 775    6hCBVd~fWUm%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Milada Čaháková

zdravotní sestra - registrovaná
Tel: 776 714 780    YaBCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Veronika Dobrovolná

asistentka propagace, koordinátorka dobrovolníků, Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444    Z-m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

David Filip, DiS.

vedoucí, lektor programů primární prevence
Tel: 777 755 658    Z8IsUW-a7bCjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Barbora Hadrous

všeobecná sestra - vrchní sestra
Tel: 566 626 041, 777 755 435    X8El5b5438qB5ei6LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Renata Hanychová, DiS.

sociální pracovnice pověřená vedením
Tel: 777 755 437    ~.Ak-Z2%WgLmY~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Martina Horníčková, DiS.

vedoucí - sociální pracovnice, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež
Tel: 731 626 116    88EDZ.543hExZ1agc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné
Tel: 777 755 469    58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056    ~.Ak-Z2c-grm4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou