Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Linda Katolická

sociální pracovnice - pověřená vedením
Tel: 733 741 566    7bAnRWa7ahysT956LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056    ~.Ak-Z2c-grm4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Königová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 566 521 178, 733 592 268    _.GBRWag9bty.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Marie Kosourová

koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka
Tel: 777 183 388    6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné
Tel: 777 755 469    58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Kateřina Kučerová

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 566 551 766, 777 155 374    68Go87d7TdHmVbenW7c-b25jT-uk87j7T-M
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Danuše Machanová

pracovnice v sociálních službách – pečovatelka
Tel: 566 552 437, 739 389 290    YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Tereza Mikešová

sociální pracovnice - zástupkyně vedoucí
Tel: 777 755 657    a.EobZ2e4drC5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková

koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444    Z-m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Marie Miličková

koordinátorka sociální služby
Tel: 734 796 797    88EsVWca7bpu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jana Musilová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 755 869    58AkO_kk4eBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Monika Novotná, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 566 552 437, 739 389 289    8hAs1Z2f-oBD4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 531 158, 733 755 870    58Ey9-5nW5Ck.-~96hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696    _hzET9o4c.ywVj4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Pavla Polnická

pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí
Tel: 731 646 777    %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc.
Tel: 566 522 867, 777 155 376    WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou