VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s farností Žďár nad Sázavou I.
u příležitosti Dne Charity a 25. výročí vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Vás srdečně zve na VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.

Ondřej Horňas – varhany
Vladimír Jindra – zpěv

V 18.00 hodin se uskuteční děkovná mše za 25 let Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Místo: Kostel sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou
Termín: 16. 9. 2018, 16:00 — 16. 9. 2018, 17:30
Kategorie: Duchovní, Koncert, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

plakát varhanní koncert 006 o