Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst

Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst

Po roce opět vyrazí do ulic měst a obcí České republiky skupinky tří králů, aby svou koledou předaly radostné poselství o narození Ježíše Krista a společně s veřejností přispěly k podpoře charitních projektů, které pomáhají potřebným. Blížící se Tříkrálová sbírka se uskuteční již podevatenácté. Skupinky koledníků bude možné potkat od prvního do čtrnáctého ledna.

SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

Každý den vyrážím s pracovnicemi Sociálně aktivizační služby (SAS), každý den jsem s nimi a doprovázím je v rodinách, se kterými spolupracují. Ano, jsem s nimi v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží sami překonat, v rodinách, které mají problém s výchovou dětí, s péčí o ně, s hospodařením, s financemi, bydlením, prací.

SLAVÍME 25 LET... Víte, co je BABY STREETWORK?

SLAVÍME 25 LET... Víte, co je BABY STREETWORK?

Zdravím všechny posluchače mého, zatím krátkého, příběhu. Narodil jsem se v roce 2015, po dlouhém monitorování a zjišťování situace, zda budu prospěšný. Toto monitorování probíhalo tak, že sociální pracovnice a pracovník procházeli mým budoucím trvalým bydlištěm a sledovali, zda se zde nachází cílová skupina, ke které mě později přiřadí. Pracovnice a jeden pracovník prozkoumali jak centrum města, tak přilehlé ulice, parky, školy a odlehlá prostranství. Vše dopadlo v můj prospěch a mohl začít můj opravdový příběh.

 

Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Od roku 2018 funguje v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou projekt s názvem „Sociálně aktivizační služby v sociálně vyloučených lokalitách“. Hlavní náplní tohoto projektu je intenzivní komplexní práce s rodinou a dětmi, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě na území města Žďár nad Sázavou. Cílem je snaha o stabilizaci a funkčnost rodiny.

SLAVÍME 25 LET... "Dovolte mi se představit...Hajáček z bystřické Včely."

SLAVÍME 25 LET... "Dovolte mi se představit...Hajáček z bystřické Včely."

Říkají mi Hajáček, to proto, že jsem celý háčkovaný ze speciální vlny pro děti. Společně s ostatními jsem přišel na svět ve Včele. Vyrobily mě laskavé ruce klientek a musím říct, že jsem se jim povedl.

 

Žďárská Kopretina i letos podpořila generační vztahy v rodinách

Žďárská Kopretina i letos podpořila generační vztahy v rodinách

I v roce 2018 se žďárská pobočka centra pro rodiče s dětmi Kopretina zapojila do aktivit v rámci Podpory prorodinné politiky vyhlášené Krajem Vysočina a podporované městem Žďár nad Sázavou.

 

Tříkrálová sbírka začíná! 1. ledna vyrazí na koledu tisíce charitních králů

Ilustrační snímek Jakub Žák

Jedenáctiletý Vojta nepůjde příští pátek do školy, ale přesto ho čeká náročný den. Spolu s Aničkou a Damiánem se vydají na tříkrálovou koledu. Předpověď počasí zatím slibuje teploty kolem nuly, to by mohlo jít dobře. Horší by bylo, kdyby napadl sníh jako předloni: v hábitech tří králů se závějemi brodí hůř, rychle nasáknou vodu a snadno mrznou. Vojtova skupina bude koledovat jeden den, pak je vystřídají jiní. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí.

Krásné svátky Kristova narození

Krásné svátky Kristova narození

"Věřím v příběh života, neboť jej prostoupil pohled Boží lásky." (Papež František)
Ať se Boží láska stane majákem, který prostoupí Vaše dny všední i sváteční.
PF 2019

Vánoce patří i lidem na okraji. Pro Charitu není o svátcích nikdo vyloučen

Modlitba za přežití zimy v Azylovém domě sv. Terezie 20. 12. 2018

Vánoce patří chudým i bohatým, protože Spasitel se narodil pro každého. Tímto heslem se řídí i pracovníci Charity Česká republika, když vymýšlí, jak připravit sváteční chvíle pro ty, kterým pomáhají po celý rok – chudým lidem na okraji, osamělým a lidem bez domova. Aby i pro ně prožili Boží narozeniny jako „radostnou zvěst“. I chudí a vyloučení nechť zažijí sílu přátelské pospolitosti. Připojit se k Charitě mohou i dobrovolníci.

Teleflex plní přání dětí ze sociálně slabých rodin

Teleflex plní přání dětí ze sociálně slabých rodin

V pátek 14. prosince 2018 předali zaměstnanci firmy Teleflex ve Žďáře nad Sázavou 61 vánočních dárků pro děti, jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé životní situaci. Obdarované děti jsou ze žďárského okresu. O tyto děti a jejich rodiny pečuje jedno ze šestnácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny (dále SASka).