Kolednické putování v Novém Městě na Moravě

Kolednické putování v Novém Městě na Moravě

I přes nepříznivost počasí se v sobotu 5. ledna 2019 ráno dostavilo do prostor novoměstského farního úřadu a skautské klubovny na Malé ulici více než šedesát dobrovolníků s úsměvy na tváři, dobrou náladou a nadšením pro věc.

Ředitelka žďárské Charity: Naši snahou je přinést do domovů radost z Kristova narození

Ředitelka žďárské Charity: Naši snahou je přinést do domovů radost z Kristova narození

Jdevatenáctá Tříkrálová sbírka potrvá i letos do 14. ledna. Po celém okrese bude možné potkat zhruba 2 100
dobrovolníků. V terénu je rekordní počet tříkrálových kasiček, celkem 541.
S ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou jsme si povídali především o procesních záležitostech sbírky.

Yvona Pošvicová: Smyslem Tříkrálové sbírky je vykouzlit všem lidem na tváři úsměv

Yvona Pošvicová: Smyslem Tříkrálové sbírky je vykouzlit všem lidem na tváři úsměv

Yvona Pošvicová pracuje ve žďárské Charitě od listopadu jako koordinátorka dobrovolníků. S tím se pojí i její funkce koordinátorky právě probíhající Tříkrálové sbírky.

XIII. Tříkrálový koncert 13. 1. v Novém Městě na Moravě

XIII. Tříkrálový koncert 13. 1. v Novém Městě na Moravě

Srdečně Vás zveme na tradiční koncert, který je věnován všem koledníkům, dárcům a dobrovolníkům.

XIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
neděle 13. ledna 2019 od 17 hodin, kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

Vystoupí hudební uskupení AMARE z Nového Města na Moravě a Chrámový pěvecký sbor Velké Meziříčí.

Velkým Meziříčím projde Tříkrálový průvod

Velkým Meziříčím projde Tříkrálový průvod

Srdečně Vás zveme na Tříkrálový průvod náměstím ve Velkém Meziříčí
pátek 11. ledna 2019, sraz ve 14 hodin u římskokatolické fary na náměstí.

Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst

Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst

Po roce opět vyrazí do ulic měst a obcí České republiky skupinky tří králů, aby svou koledou předaly radostné poselství o narození Ježíše Krista a společně s veřejností přispěly k podpoře charitních projektů, které pomáhají potřebným. Blížící se Tříkrálová sbírka se uskuteční již podevatenácté. Skupinky koledníků bude možné potkat od prvního do čtrnáctého ledna.

SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

Každý den vyrážím s pracovnicemi Sociálně aktivizační služby (SAS), každý den jsem s nimi a doprovázím je v rodinách, se kterými spolupracují. Ano, jsem s nimi v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží sami překonat, v rodinách, které mají problém s výchovou dětí, s péčí o ně, s hospodařením, s financemi, bydlením, prací.

SLAVÍME 25 LET... Víte, co je BABY STREETWORK?

SLAVÍME 25 LET... Víte, co je BABY STREETWORK?

Zdravím všechny posluchače mého, zatím krátkého, příběhu. Narodil jsem se v roce 2015, po dlouhém monitorování a zjišťování situace, zda budu prospěšný. Toto monitorování probíhalo tak, že sociální pracovnice a pracovník procházeli mým budoucím trvalým bydlištěm a sledovali, zda se zde nachází cílová skupina, ke které mě později přiřadí. Pracovnice a jeden pracovník prozkoumali jak centrum města, tak přilehlé ulice, parky, školy a odlehlá prostranství. Vše dopadlo v můj prospěch a mohl začít můj opravdový příběh.

 

Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Od roku 2018 funguje v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou projekt s názvem „Sociálně aktivizační služby v sociálně vyloučených lokalitách“. Hlavní náplní tohoto projektu je intenzivní komplexní práce s rodinou a dětmi, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě na území města Žďár nad Sázavou. Cílem je snaha o stabilizaci a funkčnost rodiny.

SLAVÍME 25 LET... "Dovolte mi se představit...Hajáček z bystřické Včely."

SLAVÍME 25 LET... "Dovolte mi se představit...Hajáček z bystřické Včely."

Říkají mi Hajáček, to proto, že jsem celý háčkovaný ze speciální vlny pro děti. Společně s ostatními jsem přišel na svět ve Včele. Vyrobily mě laskavé ruce klientek a musím říct, že jsem se jim povedl.