Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou získalo opět certifikaci

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou získalo opět certifikaci

V září loňského roku úspěšně proběhlo v Centru prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (dále Centrum prevence OCH ZR) místní šetření dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, na jehož základě bylo navrženo udělení certifikace odborné způsobilosti.

Jana Zelená: Děkuji všem koledníčkům, kteří pomáhají potřebným

Jana Zelená: Děkuji všem koledníčkům, kteří pomáhají potřebným

Již po patnácté v historii Charity probíhá  celostátní kampaň s  názvem Tříkrálová sbírka. Tuto veřejnou sbírku pořádá Charita Česká republika v období od 1. do 14. ledna 2015.  V uvedené době je možné kontaktovat v ulicích měst a obcí skupinky tří koledujících králů.

Tříkrálová sbírka v reportáži Kabelové televize Vysočina

Víte, kdo patří mezi letošní nejmladší koledníčky a kdo koleduje letos již po patnácté?
Odpověď naleznete zde.

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů
Slavnost Zjevení Páně (Epifanie) neboli svátek Tří králů je sice za námi, Tříkrálová sbírka Charity ČR však ještě nekončí. S koledníky, kteří na ulicích zpívají a vybírají peníze do zapečetěných pokladniček, se můžeme potkat do středy 14. ledna.

 

S Veronikou Dobrovolnou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky,

S Veronikou Dobrovolnou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky,

Veroniko, již druhým rokem pracujete ve žďárské Charitě jako koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta je v tuto chvíli ve své polovině. Jak už sám název sbírky napovídá, její tradice navázala na Svátek Tří králů, který se slaví každoročně 6. ledna. Jaká je minulost Tříkrálové koledy?

Denní stacionář v novém roce s novým názvem Rosa

Denní stacionář v novém roce s novým názvem Rosa

Od ledna 2015 dochází k osamostatnění bystřického denního stacionáře, který je zřizovaný Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, od Nesy – denního stacionáře ve Velkém Meziříčí. S touto změnou mění stacionář i název na Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem. Název je odvozen od zásad poskytovaných služeb: Respekt, Odpovědnost, Samostatnost, Aktivita. Tyto zásady využívají pracovníci při činnostech s uživateli a zároveň jsou k nim vedeni i samotní uživatelé.

Tříkrálová koleda zní v ulicích i nadále

Tříkrálová koleda zní v ulicích i nadále

První Tříkrálový víkend je zdárně za námi. Víkendové koledníčky neodradila zima ani čerstvě napadaný sníh. Na svou první Tříkrálovou koledu vyrazila i desetiměsíční Kateřina Kuchtová, která společně se svou maminkou Michaelou, dlouholetou koordinátorkou Tříkrálové sbírky ve žďárské Charitě, nyní na rodičovské dovolené, navštívila několik novoměstských domácností.

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

V celé České republice vyráží dnes do ulic skupinky Tří králů, aby přinášely lidem poselství o narození Krista. Tři koledníky je možné již po patnácté potkat v ulicích obcí a měst v období od 1. do 14. ledna 2015.

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2015 v 15.00 požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce Diecézní charitě Brno lidé do sbírky darovali na jižní Moravě a v Kraji Vysočina 19,3 mil. korun. Do koledování se zapojilo 12 000 koledníků, letos jich bude o tisíc více.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.