Masopustní odpoledne na Včele již pošesté

Masopustní odpoledne na Včele již pošesté

Již šestý ročník masopustního odpoledne centra Včela V Bystřici nad Pernštejnem proběhl v úterý 17. 2. 2015 od 13 hodin v restauraci vedle Domu s pečovatelskou službou. Masky, které si připravovali sami uživatelé Včely, navštívil starosta Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska a vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví PhDr. Drahomíra Lukšová.
"Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu odpoledne,"
vzkazuje vedoucí Včely Miroslav Prudký.

Pracovník Centra prevence hostem Poradny Rádia Region vysočina

Hostem Poradny Rádia Region Vysočina byl ve středu 18.2. náš pracovník Centra prevence David Filip. S Dášou Kubíkovou si povídali na téma selektivní prevence.
Záznam rozhovoru

Bystřická pobočka Klubu v 9 je otevřena dvakrát týdně

Bystřická pobočka Klubu v 9 je otevřena dvakrát týdně

Klub v 9, je zařízením sociální rehabilitace, které pomáhá dospělým lidem s duševním onemocněním. Svou službu poskytuje v současné době ve Žďáře nad Sázavou a ve dvou pobočkách, a to v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Známá česká socioložka Jiřina Šiklová navštíví Žďár nad Sázavou

Známá česká socioložka Jiřina Šiklová navštíví Žďár nad Sázavou

Na pozvání Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou zavítá ve středu 4. března 2015 do Žďáru jedna z nejvýraznějších žen pohybující se ve veřejném životě, PhDr. Jiřina Šiklová.

Postní almužna 2015 v brněnské diecézi

Postní almužna 2015 v brněnské diecézi

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou v roce 2015 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové postní krabičky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným >>>

Dnes je světový den nemocných

Dnes je světový den nemocných

Dnes je světový den nemocných a současně i den svátku Panny Marie Lurdské, kdy se roku 1858 zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila nemocnou dívenku. V tento den pamatujme na všechny nemocné a trpící.

Dobrovolnice Marie Mokrá nominována v soutěži Žena regionu

Dobrovolnice Marie Mokrá nominována v soutěži Žena regionu

Marie Mokrá, roz. Dvořáková - jedna z našich nejaktivnějších dobrovolnic, která stála u zrodu projektu Mládí v akci, je nominována v soutěži Žena regionu.
Marušku lze podpořit zde.

Postní almužna 2015

Postní almužna 2015

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou v roce 2015 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
 

Bystřický denní stacionář získal k prvnímu výročí nový název Rosa

Bystřický denní stacionář získal k prvnímu výročí nový název Rosa

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 oslavil denní stacionář Rosa první výročí svého působení v nově zrekonstruované budově bývalého domova mládeže města Bystřice nad Pernštejnem. Celý rok 2014 služba působila pod Oblastní charitou Žďár nad Sázavou jako pobočka denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí.