Nová výběrová řízení v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Nová výběrová řízení v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Hledáte zaměstnání? Měsíc ZÁŘÍ přináší několik nových výběrových řízení.

Jiří Zeman, asistent Tříkrálové sbírky převzal ocenění

Jiří Zeman, asistent Tříkrálové sbírky převzal ocenění

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 převzal pan Jiří Zeman ocenění za dlouholetou a spolehlivou spolupráci během Tříkrálové sbírky. Toto děkovné ocenění udělil panu Jiřímu Mons. Vojtěch Cikrle prostřednictvím ředitelky Ing. Jany Zelené.  

Výstava obrazů Břetislava Havelky KRAJINA DUŠE

Výstava obrazů Břetislava Havelky KRAJINA DUŠE

Čechův dům, Žďár nad Sázavou

1. 9. 2015, 10:00 — 30. 9. 2015, 17:00

Vyhlášené výběrové řízení pro denní stacionář Rosa

Vyhlášené výběrové řízení pro denní stacionář Rosa

Už jen dva dny zbývají do konce vyhlášeného výběrového řízení na pozici PRACOVNICE/PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH pro bystřický denní stacionář Rosa.

Více informací

Vytáhli jsme Ježka z klece!  

Vytáhli jsme Ježka z klece!  

Již tradiční pobytové akce ve spolupráci s městskými úřady Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí uspořádali lektoři Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou na přelomu červen a července nedaleko vesnic Strážek a Záseka.

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 je centrum služeb pro podporu duševního zdraví a poskytuje ambulantní a terénní služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Tyto služby jsou poskytovány zdarma. Využít ambulantní služby Klubu v 9 mohou klienti na třech místech. Ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Pobočka ve Velkém Meziříčí je v provozu každé úterý od 9 do 12 hodin v prostorách nízkoprahového zařízení Wellmez na Hornoměstské ulici.

Diecézní charitu Brno lze podpořit i nákupem na internetu

Víte, že Diecézní charitu Brno, která nás zaštiťuje, můžete podpořit i svým nákupem na internetu?
Podívejte se jak...

Uživatelé Nesy na Truck show

Uživatelé Nesy na Truck show

Uživatelé denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí i v letošním roce navštívili Truck Show v Šeborově.
6. ročník této akce byl zahájen tradiční Spanilou jízdou trucků o délce tratě 32 km, která vedla po okolních vesnicích Šeborova a přes Velké Meziříčí.

Diecézní charita Brno pomáhá syrským uprchlíkům

Diecézní charita Brno pomáhá syrským uprchlíkům

Zatímco do roku 2014 poskytovala Diecézní charita Brno pomoc jen jedné rodině ze syrské komunity, nyní eviduje tři desítky Syřanů žijících v Brně a jeho okolí, říká vedoucí služeb pro cizince brněnské charity Veronika Imrichová. Charita pomáhá uprchlíkům v prvé řadě s integrací (znalost jazyka, hledání práce, bydlení) a také v přístupu k lékařské péči. >>>

Pracovnice Sociálně aktivizační služby stále v terénu

Pracovnice Sociálně aktivizační služby stále v terénu

Již od ledna 2013 fungují na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou zařízení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve zkratce SAS. Tato služba spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Od května tohoto roku jsou ve službě dvě sociální pracovnice, které spolupracují nejen s rodinami, které pomoc potřebují, ale aktivně navazují kontakty s ostatními institucemi, jako jsou např. orgány sociálně právní ochrany dětí, úřady práce, základní školy atd.