Simona Hašková: „Přeji si, aby Nadosah byl známý především pro svoji snahu pomoci dětem a mladým.“

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum prevence, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Žďár nad Sázavou, má již šestnáctiletou historii. O tom, co zařízení poskytuje a jakým způsobem, jsme si povídali s vedoucí Mgr. Simonou Haškovou.

Nesa se plavila po Vltavě

Velkolepý hrad Karlštejn, památník Lidice nebo plavba výletním parníkem po Vltavě v pražské metropoli. Tyto a další místa ve Středních Čechách se staly výletním cílem pro uživatele velkomeziříčského stacionáře Nesa, který je jedním ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sáz.

Klub v 9 a jeho 24 hodin v akci

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, pořádal ve dnech 15.–16. srpna 2012 jubilejní desátý ročník aktivity s názvem „24 hodin v akci“.

Žďárská Charita pracuje nově s lidmi vracejícími se z vězení

Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s ostatními Charitami v kraji Vysočina a sociální  firmou Semitam rozšířila od července letošního roku nabídku svých služeb o novou cílovou skupinu. Jde o pomoc a podporu osobám, které se opakovaně vrací z výkonu trestu odnětí svobody a mají trvalé bydliště v Kraji Vysočina.

Ponorka – centrum prevence úspěšně uzavřela další školní rok

Ponorka – centrum prevence (dále jen cp) úspěšně zakončila další školní rok svého působení na poli primární prevence. I tento školní rok probíhal v rámci spolupráce se  stálými, ale i novými zájemci o programy primární prevence. Centrum prevence realizovalo programy celkem na třinácti základních školách a na jednom domovu mládeže.

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

Ombudsman varuje: Služby pro seniory vybírejte pečlivě

"Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez záruky kvality," to je titulek článku, který na svém webu zveřejnil veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Varuje před zařízeními pro seniory, která nejsou registrována podle zákona a tudíž nepodléhají kontrole kvality.

Zajímáte se o naše služby?

Dozvíte se o nich více v naší Výroční zprávě 2011.

DM DROGERIE se připojila k pomoci druhým

Dm Drogerie markt, s. r. o  se v rámci 20-ti letého výročí svého působení v České republice rozhodla podpořit  prostřednictvím projektu „firemní dobrovolnictví“ neziskovou oblast.

Ve Wellmezu zřídili Klubovou radu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, se snaží pravidelně mapovat potřeby svých uživatelů a jejich spokojenost s nabízenými službami. K tomu přispívá program s názvem Klubová rada, který je pro zúčastněné realizován formou soudního řízení.

K pomoci druhým stačí jen trošku volného času

Již tři roky dochází do Domova pro seniory skupinky mladých lidí z výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí pomáhat s drobnou péčí o uživatele. Jejich pomoc by mnozí nepovažovali za mimořádnou, ale pro samotné obyvatele je velmi důležitá.