Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva

Oblastní charita Žďár nad Sázavou stojí na prahu Tříkrálové sbírky roku 2013. Již posedmé se hlavní koordinace v bývalém okrese Žďár nad Sázavou ujala Mgr. Michaela Mahlová. V letošním roce připravila žďárská Charita příjemnou novinku.

Požehnané dny ...

PF 2013

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům

Milé sestry, milí bratři, využívám této příležitosti, abych vás všechny pozdravil a popřál požehnaně prožité adventní dny a stejně tak i požehnaně prožité svátky narození našeho Pána Ježíše Krista.

Ve stacionáři se po roce zpívalo a vystavovalo

Krásnou předvánoční atmosféru zakusili ve středu 12.12.2012 hosté i uživatelé denního stacionáře Nesa. Tento den zde proběhla již tradiční prodejní výstava výrobků uživatelů zmíněného stacionáře. Během dopoledních hodin výstavu obohatil vánoční koncert scholy Pozdní sběr z Třebíčska.

Pozvánka na prosincový filmáč s Ponorkou

středa 19.12. 2012 v 16.30 hod.

film Náš vůdce

Ponorka - centrum prevence

Horní 22, Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár hodnotí tříleté období Tříkrálové sbírky

Žďárská Charita opět bilancuje svoji nejvýznamější sbírkovou aktivitu – Tříkrálovou sbírku. Během uplynulých tří let se o šíření tradice a o celkem 1 047 pokladniček staralo přes 4 500 dobrovolníků. Koledníci vykoledovali více než 6,4 mil. Tyto finanční prostředky pomohly udržet a rozšířit projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Pozvání na tradiční předvánoční výstavu v Nese

Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí Vás srdečně zve na

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU

12.12. 2012, 9.00-17.00 hod.

pozvánka zde

Pozvánka na kouzelnou vánoční výstavu

3.-8.  prosince 2012
Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, dospělé oddělení

Ve Wellmezu poskytovali první pomoc

Ve středu 21. 11. 2012 proběhl kurz první pomoci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez ve Velkém Meziříčí.

„Potřeba uskutečnit tento kurz vzešla od pracovníků i uživatelů současně. Nikdo nikdy neví, kdy se dostane do situace, ve které je potřeba podat pomocnou ruku a zachránit lidský život. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás,“ sděluje Bc. et Bc. Marek Sušinka, vedoucí Wellmezu.