Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Vzpomínka na zimní jízdy v novém automobilu Nesy

Je časné zimní ráno a k promrzlé a zledovatělé zemi se hustě snáší bílé vločky. Bohatá sněhová nadílka již předem věstí náročnou jízdu zimní krajinou Vysočiny. Na počasí se však nedá vymlouvat, a proto pracovníci denního stacionáře Nesa rychle odhrnují sníh, aby mohl nový automobil včas vyrazit na pravidelný svoz uživatelů. Toto devítimístné vozidlo, které bylo zakoupeno především z příspěvků Tříkrálové sbírky a z darů,  slouží k dopravě uživatelů stacionáře od podzimu loňského roku. A teprve zimní období  prověřilo jeho opravdovou kvalitu.

Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

Anna Janů: Pouze prací vykonávanou s láskou a ochotou můžeme překonat různé překážky

Paní Janů, je to přesně dvacet let, kdy vznikla Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Zařízení, které máte na starosti – Charitní ošetřovatelská služba – je první službou žďárské Charity. Tehdy ještě fungovala ve spojení s pečovatelskou službou. Jaké byly začátky Vaší činnosti?

Včelou opět voněly masopustní koblihy

V úterý 12. února 2013 čekalo na obyvatele Domu s pečovatelskou službou a uživatele centra Včela, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, příjemné zpestření všedního dne. Za velkého přispění vedení i zaměstnanců a žen ze „Včely“ se ve společenské místnosti uskutečnil již čtvrtý maškarní karneval na počest končícího masopustu.

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Dárci v brněnské diecézi darovali do Tříkrálové sbírky 18 milionů korun

Dárci v brněnské diecézi darovali do Tříkrálové sbírky 18 milionů korun

V dnech 1. až 14. ledna, kdy probíhala Tříkrálová sbírka, dárci na jihu Moravy a v části kraje Vysočina darovali na pomoc potřebným 18 milionu korun. Podpoří tak například charitní domov pro matky s dětmi v tísni v Břeclavi, hospic pro nevyléčitelně nemocné v Rajhradě, chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem na Vranově nebo osobní asistenci pro lidi s postižením ve Žďáře n.S.