Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Workshop na téma „šikana“

Dne 27.2. 2012 proběhl v centru prevence Ponorka, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, workshop pro lektory programů primární prevence. Workshop byl tentokrát zaměřen na téma šikany.

Masopust na Včele

V úterý 21. února 2012 se uskutečnilo tradiční masopustní odpoledne v centru aktivizačních služeb pro seniory Včela v Bystřici nad Pernštejnem. Na programu bylo představení břišních tanečnic z místní základní školy, následovalo seznámení s maskami, losování cen, které pro tuto akci věnovali dárci. Na závěr se uskutečnila volná taneční a hudební zábava při harmonice. Jako občerstvení se po celou dobu podávaly koblihy, které místní připravili v rámci kulinářské dílny centra Včela.

Setkání rodičů s odborníky u Kulatého stolu

Na základní škole v Nížkově se ve středu 8. února 2012 v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání u Kulatého stolu na téma „Prevence rizikového chování u dětí a mládeže“. Všichni zúčastnění rodiče, pedagogové, odborníci a hosté společně diskutovali o formách rizikového chování u dětí školního věku.

Postní almužna. Pomáhejme skrze skromnost

Postní almužna. Pomáhejme skrze skromnost

Čtvrtým rokem nabízí Charita rozšíření postní doby o dobrovolnou almužnu potřebným, která vychází z našeho uskrovnění. Peněžní hodnotu věcí, které si odepřeme mezi Popeleční středou a první nedělí velikonoční můžeme vkládat do papírových krabiček - postniček. Obsah bude využit na pomoc lidem v nouzi v našem nejbližším okolí.

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Pražský arcibiskup Dominik Duka převzal 18. února v Římě odznaky kardinálské hodnosti. V následném rozhovoru pro Českou televizi zmínil i Tříkrálovou sbírku a významnou českou pomoc Japonsku, které loni zasáhla vlna tsunami.

Nadosah – centrum prevence se stěhuje do nových prostor

Nadosah–centrum prevence spadající pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou se v průběhu února přestěhuje do nových prostor.

Do současnosti bylo sídlem pracovníků Nadosah–centra prevence Masarykovo náměstí 299 v Bystřici nad Pernštejnem, kde dohromady s nízkoprahovým klubem pro děti a mládež sdíleli společné prostory. „Nejen personální, ale i prostorové oddělení považujeme za důležité pro další profesionalizaci našich služeb,“ říká Mgr. Simona Hašková, vedoucí centra prevence Nadosah.

Bystřické centrum Včela a Klub v 9 mají nové prostory

V pátek 3. února 2012 dopoledne byly otevřeny nově zrekonstruované místnosti centra aktivizačních služeb pro seniory Včela v Domě s pečovatelskou službou na Hornické ulici v Bystřici nad Pernštejnem. Včela se o tyto prostory bude několikrát týdne dělit s Klubem v 9 – centrem služeb pro podporu duševního zdraví.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 je u konce. Letošní částka překonala loňský rekord sbírky. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR. Desetina výnosu sbírky je určena na pomoc v zahraničí.

Osobní asistence je žádaná i v Bystřici nad Pernštejnem

osobní asistenceOsobní asistence, která je jednou z nejmladších služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, otevírá v současné době pobočku v Bystřici nad Pernštejnem.  Tuto službu zde bude možné vyhledat od února letošního roku.

Zázemí osobních asistentů, kteří poskytují službu v terénu, bude v Domově s pečovatelskou službou, konkrétně v prostorách Charitní pečovatelské služby, se kterou Osobní asistence spolupracuje.