„Buďte trpěliví, i když Vás někdo odmítne,“ vzkazuje koledníkům jeden z nich

Čas tříkrálové sbírky se opět blíží. Letošní tradiční sbírka proběhne v období 1.-14. ledna 2012 v České republice již po dvanácté. Všech 392 kasiček je v současné době zapečetěno a rozdáno na úřady a mezi tříkrálové asistenty, kteří působí jako prodloužená ruka hlavní koordinátorky této sbírky. Asistenti v jednotlivých lokalitách svolávají koledníky, předávají jim instrukce a dohlíží na to, aby koledování mělo co „nejhladší“ průběh.

Přijměte naše pozvání na

tradiční Tříkrálový koncert roku 2012

 

15.1. 2012 v 17.00 hod.

kostel sv. Kunhúty Nové Město na Moravě

Požehnané Vánoce a radostný nový rok

Vánoční a novoroční přání
Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Tříkrálová sbírka 2012 se připravuje

Tříkrálová sbírka roku 2012 je na svém počátku. V současné době totiž probíhají tradiční přípravy. Koordinátorka sbírky Michaela Mahlová připravila za pomoci dobrovolníků celkem 387 pokladnic. V porovnání s minulým rokem je to o osmnáct  pokladnic více. Dobrovolní asistenti, bez kterých by sbírka nemohla probíhat, se již nyní  vydávají zapečetit pokladničky na úřady.

Tříkrálová sbírka podořila dostupnost hospicové péče

Tříkrálová sbírka podpořila rozvoj terénních služeb, a to mimo jiné prostřednictvím nákupu kompenzačních pomůcek, příspěvku na nákup automobilu a tažného zařízení pro Domácí hospicovou péči. „Automobil je nutnou součástí terénních služeb, které patří mezi nejlevnější typy služeb, protože jsou poskytovány přímo v domácím  prostředí uživatele. Pracovník se tak má možnost  rychle dostat k uživateli do hůře dostupných obcí i za nepříznivého zimního počasí. K dalším důležitým pomůckám patří i tažné zařízení, které slouží při přepravě objemných pomůcek pro pacienty. Jeho nákupem jsme zefektnili přepravu pomůcek, která byla do letošního roku závislá na dobrovolné pomoci,“ sděluje Marie Miličková, vedoucí Domácí hospicové péče. Ta nám poskytla vyprávění jednoho ze svých uživatelů, 65 leté ženy.

Ve stacionáři Nesa se zpívalo i prodávalo

Zklidnění a zastavení si v dnešní uspěchané předvánoční době dopřáli v pondělí 12. prosince 2011 návštěvníci velkomeziříčského  denního stacionáře Nesa. Konala se zde předvánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Nesy.

Ponorka uspořádá "Vánoční street akci".

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vás zve na "Vánoční street akci", která se uskuteční ve středu 21. 12. 2011 v parku za zařízením Ponorka.

Prohlédněte si také plakát k akci:

Vánoční street akce - Ponorka NZDM.pdf

Mikuláš z denního stacionáře Nesa podaroval seniory

Milé přijetí, rozjasněné tváře, slova díků a velká vděčnost – toho všeho se dočkali uživatelé a pracovníci denního stacionáře Nesa. V pondělí 5.12.2011 navštívili velkomeziříčský Domov pro seniory, aby místní klienty potěšili mikulášskou nadílkou. Všichni uživatelé i pracovníci stacionáře se přestrojili do kostýmů jedné ze tří tradičních postav. Po příjezdu do Domova pro seniory se tak po pokojích začalo prohánět hejno nezbedných čertů, které usměrňovali hned dva mikulášové a tři andělé.

„Potřebuji lidskou společnost,“ říká jedna z pečovatelek nominovaných do ankety Pečovatelka roku

V pondělí 5. prosince 2011 se na Novoměstské radnici v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Pečovatelka roku. Mezi nominovanými byla i paní Danuše Machanová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Ta získala čestné uznání.

Uživatelé velkomeziříčského klubu pro děti a mládež si přejí mít otevřeno non stop

Každá sociální služba prochází pravidelnou kontrolou kvality. Jak dopadlo jedno z prvních hodnocení kvality kvality uživateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  Wellmez ve Velkém Meziříčí? Jaké služby nejčastěji mladí lidé využívají? Co se jim líbí a naopak co by chtěli změnit? Odpovědi na tyto otázky získávali v měsíci listopadu pracovníci centra na základě dotazníkového šetření se svými uživateli.