Nesa – denní stacionář otevřel v rámci „Dne Charity“ své dveře veřejnosti

Den Charity oslavili dne 22.9.2011 v jednotlivých velkomeziříčských charitních zařízeních dnem otevřených dveří. Na Čechově ulici otevřel své dveře denní stacionář Nesa a služba Osobní asistence. Přítomní si mohli prohlédnout všechny prostory, seznámit se se  službami denního stacionáře i osobní asistence a posedět při kávě a cukroví, které upekli uživatelé Nesy.

Měsíc dobrovolnictví

Měsíc září je v dobrovolnickém centru Kambala vždy měsícem rekapitulace předchozího období.

 

V předchozím školním roce pomáhalo Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a spolupracujícím organizacím 88 stálých dobrovolníků, 1 500 jednorázových, kteří celkem odpracovali 15 553 hodin. Pro mnohé z Vás jsou to jen čísla, ale pro nás je to příjemná pomoc od lidí, kteří svůj volný čas tráví prací pro druhé.

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Ředitel CHČR Oldřich Haičman jednal jako člen Rady vlády pro nestátní neziskový sektor s poslanci koalice o probíhající sociální reformě. Jedním z konkrétních výstupů jednání je dobrovolnost zavedení karty sociálních systémů, jen jako jedné z dalších možností výplaty dávek a důchodů.

Obec Radostín nad Oslavou ve spolupráci s Kopretinou připravili pouťový program pro děti i dospělé

Poslední prázdninový víkend se v Radostíně nad Oslavou opět nesl v duchu tradiční farní bartolomějské pouti. Mimo běžné atrakce a stánky na náměstí se v letošním roce Obec rozhodla uspořádat ve spolupráci s Kopretinou – centrem pro rodiče s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, společenské odpoledne na prostranství zdejšího hasičského cvičiště. O hudbu a zázemí se postaral zdejší Sbor dobrovolných hasičů.

Klubu v 9 slaví již deset let svého působení

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, který spadá pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou a poskytuje službu sociální rehabilitace pro dospělé lidi s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci lehkého mentálního postižení a duševního onemocnění, oslavil v těchto dnech desáté výročí od svého vzniku.

Právě v srpnu roku 2001 vzniklo na základě intervence lékařů a příbuzných lidí s duševním onemocněním toto specifické zařízení. Zpočátku se uživatelé s pracovníky scházeli jedenkrát týdně zejména při klubových aktivitách. Od léta 2003 byl pak provoz rozšířen na každý všední den.  V létě roku 2006 došlo k rozšíření služby o pobočku v Bystřici nad Pernštejnem. K další zásadní změně došlo v roce 2009, kdy Klub v 9 svým uživatelům nabídl kromě stávající ambulantní služby i službu terénní. V současné době tedy mají uživatelé možnost, jak do zařízení docházet, tak i využívat službu terénního pracovníka, který je navštěvuje přímo v jejich bydlišti.

Ředitelka žďárské Charity vyhrála soutěž „Žena regionu Vysočina“

Ing. Janu Zelenou nominoval do ankety Žena regionu bývalý pracovník Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Stalo se tak o pouhý den dříve, než nominaci odeslal současný tým žďárské Charity.

Nesa v Kanadě

Hluboké lesy, rozsáhlé vodní plochy, osamělá stavení připomínající Kanadu inspirovaly naše předky k totožnému pojmenování oblasti nedaleko Jindřichova Hradce. Jenom přídavné jméno „Česká“ návštěvníkům připomíná, že nejsou za oceánem. Také tyto končiny byly jedním z cílů výletů uživatelů velkomeziříčského stacionáře Nesa, který je jedním ze zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Workshop pro poskytovatele programů primární prevence

V polovině června proběhl v zařízení Charity Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem workshop, který byl určen pro poskytovatele programů primární prevence. Workshopu, který probíhal sebezkušenostní formou se zúčastnili jak lektoři charitních zařízení (Ponorka – CP, Klub Zámek, Nadosah), tak zařízení, která pod Charitu nespadají (Spektrum, Ezop).

24 hodin v akci

Klub v 9 uspořádal již podeváté pro své uživatele klubovou aktivitu pod názvem 24 hodin v akci.

Akce byla zahájena v pravé poledne ve čtvrtek 4. 8. 2011 a ukončna na druhý den opět v pravé poledne. Ústředním motivem prvního dne byla společensko naučná hra stopovaná. Druhý den pak byl ve znamení sportovního víceboje, kdy měli uživatelé možnost porovnat svoje síly v disciplínách jako badminton, petanque, či šipky.

Klub v 9 nadále spolupracuje s Psychiatrickou léčebnou v Jihlavě

Na konci června se opět uskutečnila návštěva dvojice našich pracovnic v psychiatrické léčebně v Jihlavě. Tyto návštěvy probíhají s dvouměsíčním intervalem pravidelně již dva a půl roku, kdy díky spolupráci s místní psycholožkou dochází ke kontaktu s možnými novými uživateli.