Osobní asistenci můžete nově kontaktovat i ve Žďáře

Osobní asistenci, jednu z nejnovějších služeb žďárské Charity, je možné kontaktovat i ve Žďáře nad Sázavou. Služba, která sídlí přímo ve žďárské Poliklinice ve třetím patře, zřídila i kontaktní hodiny, kdy je možné oslovit vedoucí Mgr. Jaroslavu Pavlíčkovou. Ta bude všem zájemcům k dispozici vždy v úterý od 10.00 do 13.00 hodin.  Spojit se s ní lze i telefonicky na čísle 733 755 870.

Ministr Drábek se setkal s poskytovateli sociálních služeb

Stovkám sociálních služeb v ČR letos hrozí zánik, situace je kritická. Představitelé neziskových organizací bijí na poplach. V pátek 30. března proto znovu jednali s ministrem Jaromírem Drábkem, ten však požadovanou částku půl miliardy neslíbil.

Uživatelé Klubu v 9 společně otevřeli pobočku v Bystřici

Ve středu 21. března 2012 byla pro uživatele slavnostně otevřena pobočka Klubu v 9 v Bystřici nad Pernštejnem. Otevření se zúčastnilo zhruba dvacet klientů zařízení, z nichž podstatná část přicestovala z centrály Klubu v 9, která sídlí ve Žďáře nad Sázavou.

"Filmáč" s Ponorkou

Ponorka – centrum prevence, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, se rozhodla působit preventivně nejenom v rámci programů na základních a středních školách, ale také mimo školu pro širokou veřejnost. Jedná se o promítání snímků, které obsahují náměty, týkající se sociálně nežádoucích jevů, se kterými se dnešní společnost setkává.

Jarní prodejní výstava Klubu v 9

jarní výstava 2012 Klub v 9 srdečně zve na JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU výrobků svých uživatelů - 2.-6.dubna 2012 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Tři králové pomohli rodinám s dětmi

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, není určena pouze rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, ale také ženám a dívkám, které jsou vystaveny domácímu násilí, nečekanému těhotenství či jinému problému, s jehož řešením si nevědí rady a potřebují pomoci.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Workshop na téma „šikana“

Dne 27.2. 2012 proběhl v centru prevence Ponorka, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, workshop pro lektory programů primární prevence. Workshop byl tentokrát zaměřen na téma šikany.

Masopust na Včele

V úterý 21. února 2012 se uskutečnilo tradiční masopustní odpoledne v centru aktivizačních služeb pro seniory Včela v Bystřici nad Pernštejnem. Na programu bylo představení břišních tanečnic z místní základní školy, následovalo seznámení s maskami, losování cen, které pro tuto akci věnovali dárci. Na závěr se uskutečnila volná taneční a hudební zábava při harmonice. Jako občerstvení se po celou dobu podávaly koblihy, které místní připravili v rámci kulinářské dílny centra Včela.

Setkání rodičů s odborníky u Kulatého stolu

Na základní škole v Nížkově se ve středu 8. února 2012 v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání u Kulatého stolu na téma „Prevence rizikového chování u dětí a mládeže“. Všichni zúčastnění rodiče, pedagogové, odborníci a hosté společně diskutovali o formách rizikového chování u dětí školního věku.