BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY na Bystřicku

BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY na Bystřicku

Pondělí 16. 4. 2018 ve 14.00 hod.
Klubovna Domu s pečovatelskou službou, Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Beseda s Mgr. Kateřinou Kučerovou, vedoucí Charitní pečovatelské služby a PhDr. Drahomírou Lukšovou, vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví

Víte, co všechno nabízí Charitní pečovatelská služba v Bystřici nad Pernštejnem?
Komu jsou určeny její služby a kde je poskytuje?
Chcete se dozvědět více o dalších službách pro seniory na Bystřicku?

Beseda je určena nejen těm, kteří péči potřebují, ale všem, kteří hledají informace a chtějí se
dozvědět více.

BESEDA CHPS info leták