Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za finanční dar

Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za finanční dar

Sportovní klub SK Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v červnu loňského roku charitativní fotbalový turnaj, jehož součástí byla veřejná sbírka určená na podporu bystřického denního stacionáře Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Sbírka trvala po celý rok 2017. V prosinci předali zástupci bystřického fotbalového klubu vedení žďárské Charity dar v hodnotě 38 000 korun.

„Ráda bych celému sportovnímu klubu velmi poděkovala. Vážím si naší spolupráce a jsem nadšená, že ji stále rozvíjíme a máme na co navazovat. Na přípravě turnaje se podílí mnoho lidí, ať už z fotbalových řad či z veřejnosti. Ráda bych poděkovala také jim. Bez jejich pomoci a podpory by se nepodařilo akci zrealizovat. Nemalé díky patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. Za vybrané peníze bychom uživatelům rádi pořídili nové pomůcky, zorganizovali výlety a jiné akce,“ vzkazuje všem vedoucí bystřického stacionáře Petra Königová.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

Tým pracovníků denního stacionáře Rosa