„Bystřický fotbal pomáhá“ již letos po šesté    

„Bystřický fotbal pomáhá“ již letos po šesté    

V sobotu 15. června 2019 se na bystřickém fotbalovém stadionu konal již šestý ročník charitativního turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“ pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a Města Bystřice nad Pernštejnem. Díky všem zúčastněným se při sobotním programu podařilo vybrat 57 649 Kč.

Tyto peníze jsou nyní uloženy na účtu veřejné sbírky, kterou vede SK Bystřice nad Pernštejnem, pro denní stacionář Rosa. Použité peníze by denní stacionář Rosa chtěl použít na financování dopravy uživatelů a dovybavení prostor stacionáře. Sbírka potrvá až do konce roku 2019.

Turnaje se účastnilo 24 týmů mladších přípravek, na hřišti tak hrálo téměř 300 dětí. Letošní ročník byl zatím největší co do počtu hráčů. Pro děti i jejich doprovod byl připraven bohatý doprovodný program. Tento rok akci podpořil tým E-onu, který na turnaj zajistil fotbalové atrakce.

„Chtěla bych jim mnohokrát poděkovat za spolupráci a podporu. Nejen malým fotbalistům, ale i veřejnosti se fotbalové aktivity velmi líbily. Mezi další tradiční činnosti patřily jízda na koních, střelba ze vzduchovky, soutěže na vozíku, tvořivé dílny a mnoho dalšího. Celým dnem se nesla příjemná fotbalová a přátelská nálada,“ popisuje s nadšením Bc. Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa, která fungovala i na pozici pořádajícího organizátora celé akce, dodává: „Zároveň bych chtěla mnohokrát poděkovat všem trenérům a týmům, kteří se opět do naší akce zapojili, že jim myšlenka pomoci druhým není cizí a že se jim u nás na našem fotbalovém stadionu líbí. Právě díky nim a jejich přístupu ke svým hráčům pomohli vytvořit příjemnou atmosféru, která spojuje sport, zdraví a lidskost. Moc si toho vážím. Nás pracovníky v sociálních službách tato všímavost a ochota motivuje do další každodenní činnosti.“

Veliké poděkování patří ze stran organizátorů všem dobrovolníkům, bez kterých by tato akce neměla takovou kvalitu. Celý den bez nároku na odměnu zajišťovali občerstvení, aktivity kolem zabezpečení hracího průběhu turnaje, moderování, technického zabezpečení a mnoho dalšího.

Organizátoři děkují pracovníkům Areálu sportu, se kterými denní stacionář Rosa úzce spolupracuje na mnoha projektech. Při turnaji nám zajistili prostory pro hráče a pomáhali s organizací. To vše přináší hodnotu celé akce. Propojuje mnoho organizací, které společně dokáží pomoci.

„Ráda bych všechny, kdo se do turnaje zapojili nebo se o sociální služby zajímají, pozvala k nám do stacionáře v rámci Dne otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 26. září letošního roku. Všem zájemcům rádi ukážeme smysl a cíl naší práce a také, na jaké účely budou finanční částky použity. Za celý kolektiv uživatelů i pracovníků Rosy ještě jednou děkuji a těším se na další společné aktivity,“ vzkazuje Petra Königová.

 

Foto: Pavla Benešová

65531316_2746911328687413_6437001506674704384_o

IMG_1123