Charita uspořádala příměstský tábor pro děti ze žďárských rodin

Charita uspořádala příměstský tábor pro děti ze žďárských rodin

Sedmnáct dětí ze Žďáru nad Sázavou navštěvovalo v druhém červencovém týdnu příměstský tábor, organizovaný pracovnicemi centra pro rodiče s dětmi Kopretina. Ten se stejně jako v roce 2017 i letos uskutečnil ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, Městskou policií a Městem Žďár nad Sázavou.

Do programu pro děti bylo zapojeno i několik odborníků. Jednalo se zejména o psychologa a prorodinné pracovníky žďárské Charity.

„Pro děti jsme připravili bohatý program. Společně jsme se učili pracovat v týmu, pomáhat si při plnění různých úkolů a společně si pomocí různých preventivních aktivit vyzkoušet situace, které pomáhají snížit rizikové chování,“ sdělila Dita Truksová, pracovnice prorodinných služeb centra Kopretina.

Součástí aktivit příměstského tábora byl i nácvik správné jízdy na kole na dopravním hřišti, kde si účastníci připomněli, jak se chovat na silnici a jak řešit různé dopravní situace. Děti si při návštěvě kina ověřily znalosti v oblasti společenského chování. V rámci celého tábora si současně s odborníky osvojovaly komunikační a týmové dovednosti, které snižují rizika nevhodného chování. Pro děti byla připravena naučná stezka v přírodě, v jejímž závěru nalezly poklad s dobrotami, a poté společně navštívily bazén.

Autorka tiskové zprávy: Mgr. Zdenka Šrámková

 

D