Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny fungují i ve vyloučených aktivitách Žďáru

Od roku 2018 funguje v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou projekt s názvem „Sociálně aktivizační služby v sociálně vyloučených lokalitách“. Hlavní náplní tohoto projektu je intenzivní komplexní práce s rodinou a dětmi, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě na území města Žďár nad Sázavou. Cílem je snaha o stabilizaci a funkčnost rodiny.

Práce s cílovou skupinou probíhá za přímé účasti sociálního pracovníka v rodině i v rámci tréninkových a aktivizačních činností a interaktivních workshopů, které posilují rodičovské kompetence a zodpovědnost v oblasti výchovy, komunikace, prevenci patologických jevů v rodině a k přístupu ke vzdělávání dětí. Přímá práce v rodině přispívá k jejímu začlenění do veřejného života společnosti a stavu, ve kterém již rodina není sociálně vyloučena či sociálním vyloučením ohrožena. Vzdělávání, které je součástí projektu, je směřováno především na zvýšení kompetencí, které umožní lepší uplatnění na trhu práce.

Jedná se zejména o rozvoj rodičovských kompetencí, procvičování praktických dovedností ve vzdělávání a motivaci dětí, péči o domácnost, nastavení rodičovských rolí při chodu rodiny, finanční gramotnosti, řešení dluhové problematiky rodiny a kompetence potřebné pro získání a udržení zaměstnání.

Rodina s narušenými funkcemi není schopna sama zvládat a řešit základní potřeby svých rodinných příslušníků, především ve prospěch dětí, čímž narušuje jejich zdravý vývoj. V těchto rodinách pak nedochází k uspokojování základních potřeb, jako je stravování, hygiena, zdraví, vzdělání, bydlení a oblékání. U dětí dochází k záškoláctví, časté nemocnosti, k emocionální a socializační nepřizpůsobivosti, která se projevuje také u dospělých v podobě agresivity či naopak naprosté laxnosti. Děti žijícím v těchto rodinách chybí prožitek správně fungující rodiny.

Rodiny jsou vyhledávány a oslovovány terénními pracovníky projektu i pracovníky Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi depistáží ve vyloučené lokalitě města Žďáru nad Sázavou, dále pak díky spolupráci se Sociálním odborem a OSPOD města Žďár nad Sázavou, dětskými lékaři, školskými institucemi a související sociálními a prorodinnými službami ve městě Žďár nad Sázavou.

 

Autorka zprávy: Mgr. Zdenka Šrámková,

koordinátorka projektu „Sociálně aktivizační služby v sociálně vyloučených lokalitách“

 

DSC_0422