KOLÁČ PRO HOSPIC vynesl ve Žďáře téměř 67 tisíc korun

KOLÁČ PRO HOSPIC vynesl ve Žďáře téměř 67 tisíc korun

Ve středu 3. října 2018 proběhl ve Žďáře nad Sázavou již šestý ročník tradiční sbírkové akce Koláč pro hospic, který skončil rekordním výtěžkem 66 985 Kč. Celkem bylo rozdáno 1 455 kusů koláčů.

Cílem sbírky byla podpora terénní služby Domácí hospicové péče ve Žďáře nad Sázavou a okolí. Formou dobrovolného příspěvku ve výši 40 korun do charitativní kasičky měli lidé možnost přispět na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice.

V tomto ročníku se do kampaně zapojili jako dobrovolníci studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou.

Již od půl šesté ráno bylo možné potkat pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas a.s. a letos nově i před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Poprvé se také do sbírky zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Kontaktního pracoviště Úřadu práce.

Koláče mohla v průběhu dopoledne zakoupit veřejnost na Poliklinice, dále pak v Knihovně Matěje Josefa Sychry a na dalších frekventovaných místech města. Po deváté hodině se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde byly k dispozici pracovnice Domácí hospicové péče, které poskytovaly informace o službě. Kampaň u stánku na Horní ulici končila v 16 hodin.

„Moje velké poděkování patří všem charitním pracovníkům, kteří se podíleli na organizování kampaně Koláč pro hospic. Dále děkuji všem zapojeným dobrovolníkům a firmám, které napekly koláče a část z nich nám do kampaně darovaly. V neposlední řadě patří poděkování spolupracujícím firmám a úřadům, které nám umožnily nabídnout koláče jejich zaměstnancům,“ sdělila ředitelka žďárské Charity Ing. Jana Zelená.

Posláním Domácí hospicové péče, kterou sbírková kampaň s názvem Koláč pro hospic podpořila, je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.


Autorka tiskové zprávy: Ing. Radka Krejčová, fundraiser, tel.
 733 160 891

Vedoucí Domácí hospicové péče: Mgr. Jana Kincová Křížková, tel. 777 755 469

 

kOLÁČ PRO HOSPICkOLÁČ PRO HOSPIC 2018

kOLÁČ PRO HOSPIC 2018

kOLÁČ PRO HOSPIC

Koláč pro hospic