Pozvání na varhanní koncert k 25 letům žďárské Charity

Pozvání na varhanní koncert k 25 letům žďárské Charity

Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s farností Žďár nad Sázavou I.
u příležitosti Dne Charity a 25. výročí vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Vás srdečně zve na VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.

Neděle 16. září 2018 v 16.00 hod.
Kostel sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou
Ondřej Horňas – varhany
Vladimír Jindra – zpěv

VIDEOPOZVÁNKA

plakát varhanní koncert 006 o