Přednáška o fake news, dezinformacích a manipulacích

Přednáška o fake news, dezinformacích a manipulacích

Ve spolupráci se Zvol si info proběhne v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Ponorka a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez ojedinělá přednáška na téma Fake news, dezinformce a manipulace. Přednáška je zdarma a je určena pro všechny, které téma zajímá.

fake news 2019

fake news 2019 wellmez