Přípravy dalšího ročníku Street Artu jsou v plném proudu

Přípravy dalšího ročníku Street Artu jsou v plném proudu

Ve středu 20. června 2018 od 15.00 hodin se v parku u nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka (Nádražní 44, Žďár nad Sázavou) uskuteční již dvanáctý ročník akce Street Art. Zábavné odpoledne je určené široké veřejnosti, která se může seznámit s tzv. uměním ulice jako je graffiti, slackline či beatbox.

Cílem akce je přiblížit nové způsoby sebevyjadřování mladých lidí, nabídnout možnost pozitivní prezentace svých dovedností, ale také zmírňovat předsudky, které se ve spojení s tímto uměním objevují. 

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet tvorbu legálních graffiti, zároveň jim budou poskytnuty informace o dopadech nelegální tvorby. Pozornost bude věnována preventivním informacím také z dalších oblastí, jako jsou návykové látky nebo bezpečnost o prázdninách.

Již tradičně budou do programu zahrnuty doprovodné aktivity v podobě malování na tělo, fotokoutku nebo vytváření obřích bublin.

Na akci srdečně zvou pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Jedná se o zařízení, které poskytuje zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívá ke zlepšení kvality jejich života.

Autorka tiskové zprávy: Mgr. Tereza Mikešová, pracovnice Ponorky - NZDM

 

Street art 2018