Rosa děkuje Free Runu

Rosa děkuje Free Runu

V červnu 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní akce Free Run. Výtěžek této aktivity podpořil denní stacionář Rosa ve výši 18 200 korun. Finanční prostředky byly z části využity na pokrytí nákladů dopravy uživatelů do stacionáře. 

 

Služeb stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem využívají obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí v okruhu zhruba dvaceti kilometrů. Jedná se o děti i dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajištění dopravy je pro většinu uživatelů nutnou podmínkou k tomu, aby mohli služeb stacionáře využívat. Uživatelé nemají možnost využít městské hromadné dopravy, jsou upoutáni na vozík a veřejná doprava v místě bydliště není bezbariérová, či nemají potřebný doprovod, který by jim zajistil podporu a pomoc při dopravě do stacionáře. Jedná se především o uživatele, kterým poskytují péči rodiče, nebo jejich nejbližší ve vyšším věku, či chodící do zaměstnání nebo matky pečující o další děti. Někteří pečující nevlastní automobil. Zajištění dopravy je pro některé uživatele jedinou možností, jak se do stacionáře dopravit. Denní stacionář Rosa vlastní automobil s úpravami pro přepravu osob na vozíku, díky kterému může dopravu osob s postižením do stacionáře zajistit. 

„Zajištění dopravy pro uživatele je velmi finančně nákladné. Stále hledáme zdroje, jak tuto službu pokrýt, proto jsem velmi rádi, že se zástupci Free Runu rozhodli podpořit právě nás a naši službu. Velmi si této pomoci vážíme. S organizátory Free Runu jsme navázali spolupráci i v jiných oblastech. Naši uživatelé například vyráběli pro akci srdíčka z keramiky.  Děkujeme a těšíme se na další „společný běh pomoci potřebným“,“ vzkazuje závěrem Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.

Tým pracovníků denního stacionáře Rosa