Rosa děkuje za dar domovu pro seniory Mitrov

Rosa děkuje za dar domovu pro seniory Mitrov

Před koncem roku 2017 navštívila denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi milá návštěva. Byla to paní Miroslava Špačková, vedoucí aktivizačního úseku, která pracuje v domově pro seniory Mitrov.

Přijela pozdravit uživatele i pracovníky stacionáře a zároveň při té příležitosti předat finanční dar v hodnotě 4 100 korun, který vybrali pracovníci domova a rozhodli se ho věnovat dennímu stacionáři. Ten ho využije na pokrytí volnočasových aktivit uživatelů.
„Chtěli bychom kolektivu domova pro seniory Mitrov mnohokrát poděkovat, že se rozhodli nás podpořit. Velmi si vážíme toho, že si vybrali právě nás a jsme moc rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Na jaře bychom rádi Domov pro seniory také navštívili,“ vzkazuje Bc. Petra Königová, DiS.

Tým pracovníků denního stacionáře Rosa