SK Bystřice nad Pernštejnem podpořil letos opět denní stacionář Rosa

SK Bystřice nad Pernštejnem podpořil letos opět denní stacionář Rosa

sobotu 17. června 2018 se na bystřickém fotbalovém stadionu konal již pátý ročník charitativního turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“, a to pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a Města Bystřice nad Pernštejnem.

Turnaje, který byl již tradičně určen mladším přípravkám, se zúčastnilo šestnáct týmů malých fotbalistů. Na hřišti si tento den zahrálo cca 190 dětí. Výtěžek z celé akce bude věnován stejně jako předešlé ročníky turnaje dennímu stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

„Chtěli bychom mnohokrát poděkovat především zástupcům SK Bystřice nad Pernštejnem, kteří se do akce zapojili a společně s dalšími dobrovolníky vytvořili na fotbalovém stadionu velmi příjemnou atmosféru jak pro malé hráče, tak i pro širokou veřejnost,“ vzkazuje Petra Königová, vedoucí bystřického stacionáře.

Pro všechny přítomné byl připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílelo mnoho dobrovolníků. Malí fotbalisté mohli v čase mezi zápasy i po skončení turnaje využít střelby ze vzduchovky, skákacího hradu a trampolíny. U stánku Oblastní charity Žďár nad Sázavou si také mohli vyzkoušet alkoholové brýle či soutěže pro přiblížení života osob s postižením. Připraveny byly tvořivé dílny. V průběhu celého dne bylo pro děti připraveno malování na obličej, které zajistil klub Úsměváčků a paní Ivana Navrátilová z Trpína. Podpořit dobrou věc přišla již tradičně paní Hana Bernovská se svými koňmi. Děti měli možnost prohlédnout si auto bystřického Hasičského záchranného sboru, kdy jim pohotoví hasiči zodpovídali otázky, ukazovali hasičskou výbavu a techniku. Nechyběli zde ani zástupci bystřického policejního oddělení, kteří předvedli policejní automobil a pomůcky, které při svém výkonu povolání potřebují.

„Tento ročník byl již pátý a já si velmi vážím toho, že SK opět denní stacionář Rosa podpořil. Stála jsem u zrodu prvního ročníku turnaje, kdy jsme se s panem Romanem Bártou a panem Josefem Machem po zápase bystřického „Áčka“ dohodli, že zkusíme uspořádat turnaj s charitativní myšlenkou. Denní stacionář Rosa ještě nefungoval. První ročník byl určený pro chlapce s těžkým postižením. Moc si vážím toho, že bystřičtí fotbalisté do toho jdou, chtějí se podílet na pomoci a jsou ochotní svůj volný čas investovat do pomoci někomu dalšímu,“ doplňuje s nadšením Petra Königová. 

Do akce zapojilo přes 30 dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravami fotbalové části, zajišťovali průběh zápasů, ale i realizovali doprovodný program, občerstvení a bezproblémové zázemí pro všechny. „Všem dobrovolníkům bych chtěla mnohokrát poděkovat. Právě díky účastníkům, ať již ze strany pořadatelů či hráčů a návštěvníků byla akce opět velmi úspěšná.  Chtěla bych velmi poděkovat hlavnímu organizátorovi Milanu Hroncovi, bez kterého by fotbalová část turnaje nebyla na takové úrovni, jakou jsme mohli shlédnout. Moje další poděkování patří především hlavním organizátorům celé akce a to panu Josefu Soukopovi a Josefu Machovi. Bez jejich pomoci by myšlenka uspořádání turnaje nebyla realizovatelná. Těším se na další pokračování naší vzájemné spolupráce,“ uvádí na závěr Petra Königová.

Tým denního stacionáře Rosa

 

fotbal BY (1)

fotbal BY (3)