SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

SLAVÍME 25 let ... „Natažená ruka mi často vrátí sílu…“

Každý den vyrážím s pracovnicemi Sociálně aktivizační služby (SAS), každý den jsem s nimi a doprovázím je v rodinách, se kterými spolupracují. Ano, jsem s nimi v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží sami překonat, v rodinách, které mají problém s výchovou dětí, s péčí o ně, s hospodařením, s financemi, bydlením, prací.

Jsem SNAHA. Jsem SNAHA pomoci, jsem SNAHA zachovat rodinu, důstojnost, jsem SNAHA řešit mnohdy složité situace, které život přináší.

Nemůžu být a ani nechci být jen jednostranná. Chci vnímat každého s jeho jedinečností, s jeho zkušeností, názory a pocity… Abych k něčemu byla, musí mě mít všichni členové rodiny. Potom společně s holkama ze SASky a každým členem rodiny zvládnu mnohé překážky a úskalí, které jim život nadělil.

Vím, jak je těžké mě v začátcích nalézt. Lidé mě často nemohou objevit, předběhne mě zoufalství a beznaděj, ale natažená ruka, která je ochotna pomoci, ta mi často vrátí sílu.

Autorka textu: Pavla Polnická, pracovnice pověřená vedením SAS

 

affection-1866868_1280